Direct naar content
  • Auteur

Topontwerper Annet van Egmond maakte eind jaren ’80 naam met het label Brand van Egmond. De vaak door de natuur geïnspireerde lampen (lichtsculpturen) van dit label zijn wereldwijd te vinden in onder meer hotels, koningshuizen, congreszalen en particuliere interieurs. Het Sleutelmoment van Annet is de dag, in 1997, dat ze voor het eerste landde in Afrika. ‘Door de rode aardkorst en de ongelofelijke levenskracht en warmte van de mensen in de townships, ben ik een ander persoon geworden. Veel meer dan in esthetiek, raakte ik geïnteresseerd in hoe je creatieve innovatie kunt omzetten in “social impact”, in het verbeteren van levens. Met een heldere focus op Afrika.’

Waarom vind jij dat landen in Afrika voor jou hét sleutelmoment van jouw leven is?

Simpel gezegd, omdat het alles voor mij veranderd heeft.

Wat heeft het allemaal veranderd? Heb je een voorbeeld?

Het belangrijkste is dat ik sinds die landing, die eerste lijfelijke kennismaking met Afrika, anders ben gaan kijken. Anders naar de planeet aarde, het leven en mezelf en mijn bedrijf. Dat klinkt spiritueel, en dat ís het ook. Het is een combinatie van sfeer, geur en kleur waar ik onmiddellijk door overweldigd werd. En door de zon zélf niet te vergeten, die nog nooit zo loodrecht op me had afgestraald – alsof die letterlijk op mijn hoofd stond. En de ongekende warmte van de mensen in Afrika, die ik onder meer in de ‘townships’ heb mogen ontmoeten.

Kun je, behalve dát je bent veranderd, een idee geven over hoe je bent veranderd?

Die verandering is veelomvattend. Maar ‘puurheid’ is wel een sleutelbegrip in de verandering die ik in Afrika heb doorgemaakt.

Puurheid?

Puurheid, ja. Er zijn tientallen momenten in je leven waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn. Momenten waarop je goed nadenkt of je het ene of het andere moet doen. Linksaf of rechtsaf moet slaan. Dit of dat moet besluiten. Maar op het moment dat ik in Afrika landde, werden al die zogenaamd belangrijke momenten weggevaagd. Dat kan ik nu niet beter kan omschrijven dan als ‘puurheid’. Het overschaduwde al het voorgaande.

En kun je uitleggen waarom het alles overschaduwde?

Voor het eerst drong het volledige besef bij me door dat de aarde, of nóg groter, het universum, de allesoverheersende oerkracht is. De mens kan alleen bestaan als die kracht aanwezig is. We moeten hem zo ruimhartig mogelijk toelaten in ons leven.

Door zo ‘puur’ mogelijk te zijn.

Ja, zo zou je het kunnen zeggen.

Wat heeft die ‘puurheid’, het streven daar naar, voor consequentie gehad in je werk als lichtdesigner?

Dat ik heel anders naar mijn materiaal, licht, ben gaan kijken.

Hóe anders?

Vroeger ontwierp ik bijna uitsluitend elektrisch aangedreven lampen. Voortaan wil ik werken met wat er al is. Zoals het pure zonlicht. Ik wil de kracht daarvan, van de natuur zélf dus eigenlijk, via mijn producten zo helder en ongefilterd mogelijk doorgeven aan de mensen. Maar dat is niet het enige…

Wat is er nog meer?

Sinds ik het ‘Afrika-virus’ onder de leden heb, bevredigt het ontwerpen van producten alléén me niet meer. Ik ben op zoek naar een nieuwe dimensie in mijn kunstenaarschap.

Waar zoek je naar?

Ik wil dat mijn werk een maatschappelijke impact heeft. Dat wil zeggen: bijdraagt aan het welzijn van de wereld, en dan vooral in Afrika. Dat is niet alleen een altruïstische doelstelling, maar ook een zakelijke. De entrepeneur in mij ziet zoveel mogelijkheden in Afrika om te groeien, en om echt het verschil te maken.

Hoe zorg je in jouw vak dat je de situatie in Afrika kunt verbeteren?

Ik heb twee lampen in voorbereiding, die ‘puur’ zijn en maatschappelijk enorme potentie hebben: de SolarPuck© en Miss Nightingale©. Deze producten maken gebruik van zonnecellen en zijn er achtereenvolgens op gericht om het leven van Afrikaanse vrouwen te verbeteren en de Afrikaanse natuur te beschermen.

Wat is het grootste verschil tussen deze nieuwe fase en wat je voorheen deed?

Meer dan ooit moet ik bereid zijn uit mijn ‘comfortzone’ te treden. Dankzij mijn nieuwe missie krijg ik nu bijvoorbeeld ook puur economische zaken op mijn bordje. Als ik wil dat de SolarPuck© maximale impact heeft en dus betaalbaar is voor de doelgroep, moet ik bijvoorbeeld zwaar in onderhandeling met autoriteiten die importheffingen hanteren.

Een avontuur?

Absoluut. Ik ben op het ogenblik met niks anders bezig dan met deze twee ontwerpen. Dit móet slagen. Voordat deze projecten goed geland zijn, heb ik geen rust.

Meer informatie over beide producten vindt u op www.annetvanegmond.com.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.