Direct naar content
2 min. leestijd
  • Auteur

Toenemende vergrijzing, bezuinigingen, tekort aan personeel en verpleeghuiszorg kenmerkt een chronisch gebrek aan plaats. De zorg in Nederland in kaart.

Kosten ouderenzorg in Nederland: € 27,9 miljard per jaar

Woonsituatie van 65+’ers

94% van de ouderen woont thuis

 

Hoe ziet 2025 eruit?

 

Zorgtredemodel

Nederland kent een Zorgtredemodel met 6 treden die de overgang van relatief lichte naar zware zorg en ondersteuning vertegenwoordigen:

  • Driekwart van de ouderen valt in de laagste twee zorgtreden, woont zelfstandig en hoeft geen gebruik te maken van wijkverpleging of zelfstandige zorg.
  • Aantal ouderen in de hoogstetrede (wonend in verzorgings- of verpleeghuis) neemt af. De trede ervoor (thuiswonende ouderen met maximale ondersteuning) neemt juist toe. In die trede dalen de gemiddelde kosten per oudere.
  • Slechts 6% van de ouderen woont niet meer zelfstandig thuis en is afhankelijk van zorg in een instelling. 40% van de zorgkosten gaat naar deze verzorgings- of verpleeghuizen.

Bronnen: “Zorg voor ouderen 2018” – Nederlandse Zorgauthoriteit (2018) en “Ouderenzorg nu en in de toekomst” – Actiz, (2016)

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.