Direct naar content
  • Auteur

Het jaar 2022 was wederom een roerig jaar. Er gebeurde veel. Denk alleen al aan de coronapandemie, de inval door Rusland in Oekraïne en de hoogoplopende inflatie. Ondernemers proberen in deze crisistijd hun bedrijf overeind te houden. Het kabinet kwam op Prinsjesdag met een pakket maatregelen om zoveel mogelijk burgers en ondernemers te helpen. Maar de bodem van de schatkist lijkt in zicht.

Hoe kunnen wij allen op financieel gebied toch nog zo goed mogelijk beginnen aan 2023? Hierbij een aantal tips:

‘Is mijn testament nog op orde?’

In 2022 heeft ABN AMRO MeesPierson een aantal webinars georganiseerd. Zoals het webinar ‘Eindejaarstips 2022’. Daarin bleek onder andere dat veel mensen het heel belangrijk vinden om hun zaken goed geregeld te hebben. ‘Is mijn testament nog op orde?’, is een veelgestelde vraag. Het is gebruikelijk dat mensen liever niet nadenken over financiële vraagstukken bij overlijden. Over hoe u dan uw vermogen fiscaal vriendelijk kunt overdragen. En komt uw vermogen wel toe aan de juiste personen? En hoe kunt u uw vermogen tegen het echtscheidingsrisico van uw kinderen beschermen? Dergelijke onderwerpen schuiven zij graag zo ver mogelijk voor zich uit: ‘Ik ga er morgen wel naar kijken’. En dan komt het vaak op de lange baan terecht. Maar als ‘hadden’ komt, is ‘hebben’ te laat. Als er dan wat met henzelf of iemand uit hun omgeving is gebeurd, denk aan ziekte of een overlijden, dan blijkt dat een belangrijke trigger om door te pakken. Het is verstandig  om tijd in te ruimen om zaken goed te regelen. Na te denken  over onder andere de  schenkingsvrijstellingen, de familieleningen en het levenstestament. Wij kunnen u hierbij helpen door het maken van een analyse van uw situatie. We nemen dit op in een overzichtelijk rapport ‘Aandachtspunten voor uw Estate Planning’. We bekijken wat uw situatie is en welke regelingen u heeft getroffen. Uit deze analyse kunnen aandachtspunten naar voren komen. Deze aandachtspunten kunt u vervolgens bespreken met uw adviseurs.

Een goed overzicht geeft inzicht

Klanten zijn ook, mede door de economische ontwikkelingen, bezig met hun vermogensdoelen. ‘Zijn die nog steeds haalbaar als ik mijn baan verlies, of als ik mijn onderneming niet kan verkopen voor een prijs die ik in gedachten had, of als de huuropbrengsten structureel lager uitvallen dan verwacht?’ Het is vooral ook in deze onzekere tijd goed om na te denken over wat de mogelijkheden zijn om op koers te blijven. Als bank kunnen wij u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door u een beter overzicht van uw huidige inkomens- en vermogenspositie te geven. Een goed overzicht geeft namelijk inzicht. Daarbij zijn uw doelen, wensen en drijfveren belangrijk voor een helder toekomstbeeld. Met een scenarioanalyse wordt zichtbaar wat de impact van dit toekomstbeeld is op de ontwikkeling van uw inkomens- en vermogenspositie. Daarbij zijn onder andere ook de langetermijnvisie, de risicotolerantie en de fiscale gevolgen belangrijk.

Vrijstellingen bij schenkingen

Sommige mensen hebben in 2022 een schenking gedaan aan kinderen of kleinkinderen, waarbij een vrijstelling van schenkbelasting is benut. Daardoor is over deze schenking geen of minder schenkbelasting verschuldigd. Misschien gaan zij dat in 2023 weer doen. Er kan dan geen gebruik meer gemaakt worden van de hoge schenking voor de eigen woning. Deze regeling is per 2023 flink aangepast. Lees hier meer over in de blog De ‘eigen woningschenking’ in 2023. Een mogelijk ander gevolg van het doen van schenkingen is dat uw erfgenamen bij uw overlijden minder erfbelasting moeten betalen.

Bewust geven aan effectieve goede doelen

In de praktijk blijkt dat er veel zaken zijn om op te pakken, de zogenoemde ‘goede voornemens’. Zo hebben veel mensen de wens om op een gestructureerde wijze goede doelen financieel te gaan steunen, bijvoorbeeld omdat zij iets terug willen doen voor de maatschappij. Enkele vragen die wij daarover krijgen, zijn bijvoorbeeld: ‘Welk goed doel past bij mij?’ ‘Hoe wordt mijn geschonken euro besteed?’ en ‘Kan het goede doel aantonen dat de aanpak effectief is?’ ABN AMRO MeesPierson helpt mensen om bewust en effectief te geven aan goede doelen.

Bedrijfsoverdracht

Het kabinet heeft aangegeven nog eens goed naar een aantal fiscale regelingen te gaan kijken. Een daarvan is  de huidige bedrijfsopvolgingsregeling bij schenken en vererven te beperken of zelfs af te schaffen. Een actieve onderneming kan door die regeling nu nog onder bepaalde voorwaarden geheel of grotendeels vrij van schenk- of erfbelasting op de volgende generatie overgaan. Hiertoe heeft het kabinet het CPB om een evaluatie van deze regeling gevraagd. In zijn rapport van 25 mei 2022 concludeert het CPB dat de bedrijfsopvolgingsregeling ondoelmatig is. Het is nog wachten wat het kabinet met de aanbevelingen uit dit rapport gaat doen. Bent u van plan op korte termijn uw onderneming aan uw kind(eren) over te dragen en wilt u niet het risico lopen dat deze faciliteit er straks niet meer (in deze vorm) is, dan zou u misschien wat haast kunnen maken met de bedrijfsoverdracht.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.