Direct naar content

Gaat u bijna met pensioen? Dan wilt u natuurlijk weten hoe uw pensioen ervoor staat. Hoeveel inkomen heeft u na uw pensionering te besteden? Uit welke bronnen komt uw inkomen en wat zijn uw keuzemogelijkheden? En hoe gaat u uw vrije tijd invullen?

Als u met pensioen gaat, zal uw inkomen meestal uit een AOW- en pensioenuitkering bestaan. Vaak zijn er nog andere inkomensbronnen beschikbaar zoals vrijvallende lijfrenteverzekeringen of u heeft een eigen woning, waarbij u de hypotheek voor een groot deel heeft afgelost. Misschien heeft u extra vermogen opgebouwd, dat u kunt gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Als u bijna met pensioen gaat, is het een goed moment om nog eens alle geldzaken op een rij te zetten.

AOW

In 2021 gaat de AOW-uitkering in op een leeftijd van 66 jaar en vier maanden en in 2025 zal de AOW-leeftijd zijn gestegen tot 67 jaar. Na 2025 beweegt de AOW-leeftijd voor 2/3 deel mee met de verdere ontwikkeling van de levensverwachting. Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De Sociale Verzekeringsbank geeft aan dat in 2021 een alleenstaande € 1.293 bruto per maand ontvangt. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan ontvangt u in 2021 per persoon € 884 bruto per maand.

Pensioen

U vindt op mijnpensioenoverzicht.nl informatie over uw AOW en het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd. Op basis hiervan kunt u erover nadenken, hoe uw pensioen eruit kan gaan zien. Er zijn enkele vragen die u zichzelf al kunt stellen voordat u met pensioen gaat, zoals:

 1. Wilt u nog enkele dagen per week tot ingang van uw pensioen blijven werken?
  Bij veel pensioenregelingen is het mogelijk om vóór uw pensionering in deeltijd te gaan werken. Bij deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt.
 2. Wilt u de hoogte van uw pensioen laten variëren?
  Vaak kunt u de hoogte van uw pensioen laten variëren. Met een hoog/laag-pensioen kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen. Vervolgens ontvangt u na deze periode levenslang minder pensioen. Dat kan interessant zijn als u in uw eerste pensioenjaren hogere uitgaven verwacht en later lagere uitgaven.
 3. Wilt u eerder of later met pensioen?
  U kunt ervoor kiezen om de ingangsdatum van uw pensioen eerder of later vast te stellen. Als u uw pensioen eerder laat ingaan, ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Als vuistregel valt uw pensioenuitkering levenslang ongeveer 7% lager uit voor elk jaar dat u eerder stopt met werken en uw pensioen eerder laat ingaan. Omgekeerd krijgt u een hogere pensioenuitkering, als u later met pensioen gaat.
 4. Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten?
  De meeste lijfrenteverzekeringen zijn afgesloten bij een bank of een verzekeraar. Als het opgebouwde kapitaal vrijvalt, kunt u hiermee een lijfrente aankopen. U ontvangt dan elke maand of elk jaar een bedrag over een vooraf afgesproken periode of tot het moment van overlijden. U kunt hiervoor een lijfrenterekening bij een bank openen of u kunt een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Een lijfrenteverzekering die is afgesloten vóór 2006 heeft de meest flexibele mogelijkheden. Lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten vanaf 2006 zijn minder flexibel, maar kunt u in combinatie met bijvoorbeeld het eerder laten ingaan van uw pensioen goed gebruiken om uw inkomen aan te vullen. Uw bank, verzekeraar of tussenpersoon kan u informeren over alle keuzemogelijkheden.

 1. Wilt u de overwaarde van uw huis benutten?
  Veel huiseigenaren hebben de overwaarde van hun huis in de laatste jaren zien toenemen. Misschien wilt u een deel van deze overwaarde gebruiken om uw pensioeninkomen aan te vullen.
 2. Wilt u uw pensioen aanvullen met uw vermogen ?
  U kunt er ook voor kiezen om een deel van uw spaargeld en/of uw beleggingen te consumeren als aanvulling van uw inkomen. Welk deel van uw vermogen wilt u hiervoor reserveren?

Een nieuwe levensfase

Als u met pensioen gaat is dat niet alleen een financiële stap. Vaak wordt te weinig stil gestaan bij de sociale gevolgen. Hoe gaat u deze nieuwe levensfase invullen? Zijn uw partner en u hierop voldoende voorbereid? En is uw sociale netwerk buiten uw werk groot genoeg? Dit zijn enkele vragen om over na te denken als u zich voorbereidt op uw pensioen.

Een goede voorbereiding begint ruim voordat u met pensioen gaat. Hoe blijft u actief en waar haalt u voldoening uit? Misschien bent u van plan een nieuwe hobby op te pakken, overweegt u te beginnen met een studie, wilt u gaan reizen of meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Veel mensen willen na hun pensioendatum hun kennis, ervaring en netwerk blijven inzetten voor anderen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals.

 1. Vrijwilligerswerk
  Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Misschien heeft u er al eens over nagedacht uw tijd in te zetten voor een goed doel. Goede doelen zijn actief op een breed terrein. Denk aan bescherming van natuur, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking. Maar ook in organisaties als muziek- en sportverenigingen zijn veel vrijwilligers actief.
 2. Optreden als bestuurder of commissaris
  De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan, omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Als bestuurder vertegenwoordigt u die instelling, u geeft leiding en u zorgt voor het goed functioneren van de instelling.

Een andere mogelijkheid is commissaris worden bij een BV. Een commissaris heeft specifieke taken. De commissaris houdt in ieder geval toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.

Uit een bestuurders- of commissarissenrol rol kunnen specifieke aansprakelijkheden voortvloeien.  Het kan raadzaam zijn om hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Tot slot

Stoppen met werken heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook sociale gevolgen. Een goede voorbereiding op deze nieuwe levensfase is belangrijk. Daarbij kan een goed overzicht van uw geldzaken niet worden gemist. Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN AMRO MeesPierson kunt u dat zonder extra kosten via de website aanvragen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.