Direct naar content

De vastgoedsector heeft een turbulent jaar achter de rug. De rentestijging drukt de waarderingen en de val van het kabinet deed het toch al stuurloze overheidsbeleid geen goed. Daarnaast heeft ieder vastgoedsegment te maken met specifieke marktomstandigheden die van invloed zijn op de waardeontwikkeling. Toch weten ervaren investeerders die de vastgoedcyclus al een paar keer hebben doorlopen dat grote turbulentie ook altijd mooie investeringskansen biedt.

Binnen de woningmarkt maakte demissionair minister Hugo de Jonge een aantal keuzes die weliswaar goed bedoeld zijn, maar ongelukkig uitpakken. In plaats van de markt aan te jagen loopt de nieuwbouw vast, blijft het woningtekort enorm en lijden investeerders in de huurmarkt onder een verzwaard fiscaal regime en de mogelijke aanscherping van het puntenstelsel. Er is echter nog altijd grote behoefte aan betaalbare koopwoningen en de huurmarkt is zeer krap, waardoor het langetermijnperspectief gunstig is.

De kantorenmarkt is zich de afgelopen jaren gelukkig niet te buiten gegaan aan het steeds maar toevoegen van nieuwe meters. Deze terughoudendheid heeft nog enigszins een dempend effect, want er is natuurlijk wel wat aan de hand. Na de coronapandemie is hybride werken immers niet meer weg te denken. Per saldo is er minder kantoorruimte nodig, maar dat biedt weer kansen voor het aanpassen van bestaande kantoren aan het ‘nieuwe werken’ en transformatie naar woningen.

De markt voor bedrijfsruimten en logistiek vastgoed blijft krap. Bedrijven die willen uitbreiden lopen aan tegen beperkingen bij het vinden van geschikte locaties. Bestaande locaties herontwikkelen biedt uitkomst. Verder kan er natuurlijk omhoog of omlaag worden gebouwd om meer volume op dezelfde hoeveelheid grond te creëren.

De retailmarkt leek even een nieuwe, veilige thuishaven te worden. De afgelopen tien jaar is daar al veel pijn gepakt die was ontstaan door overaanbod en de verschuiving naar e-commerce. Helaas is momenteel opnieuw een groot aantal retailers in de problemen gekomen. Sommige investeerders grijpen dit aan om een onverwacht vrijgekomen locatie beter in te passen in het totale winkelaanbod. Daarnaast zijn investeringen in convenience retail nog steeds aantrekkelijk: een stabiel direct rendement en nauwelijks gevoelig voor e-commerce en conjunctuurgolven.

Kansen liggen er in ieder geval in de ouderenhuisvesting. In het commerciële vastgoed wordt hier niet altijd met evenveel belangstelling naar gekeken, omdat het rendement relatief laag is en het om actiever management vraagt. Maar met een tekort van 300.000 seniorenwoningen en de vergrijzing die in 2040 zijn piek bereikt, zal toch ook in dit segment moeten worden geïnvesteerd. Na die piek kunnen de woningen voor een groot deel worden opgenomen in het reguliere woningaanbod. Dit is een kwestie van marktconform en flexibel bouwen.

Juist nu kansen pakken vergt wel omdenken, want helaas is de tijd even voorbij dat iedere vastgoedinvestering zich makkelijk uitbetaalde.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.