Direct naar content

Veel ouders willen hun kinderen graag een financieel duwtje in de rug geven en reserveren hiervoor vermogen. Maar doet u dat op naam van uw kind of op uw eigen naam? En er komt een moment dat geld een gespreksonderwerp wordt met uw kind. Hoe pakt u dat dan aan? De eerste ervaringen van uw kind met geld kunnen een leven lang invloed hebben. Om u hierbij te helpen, geven wij u hierna een aantal gedachten mee.

Sparen voor uw kinderen

Een logische gedachte bij veel ouders is om voor hun kinderen te sparen op een rekening op naam van de kinderen. Zij kunnen dat in de toekomst dan gebruiken voor verstandige uitgaven zoals rijlessen, een studie of het kopen van een huis. Maar realiseert u zich dat uw kind op zijn of haar 18e verjaardag vrij over het spaargeld kan beschikken. En heeft uw kind dan dezelfde gedachten over wat verstandige uitgaven zijn als u nu heeft?

Met een bewind kunt u een regeling treffen voor de zeggenschap over het geld. Bijvoorbeeld dat het pas vrij komt op de 25-jarige leeftijd van uw kind. Dit moet u bij de eerste schenkingen regelen en vastleggen in schenkingsakten. Maar dat kan nog best ingewikkeld worden. En geven juridische beperkingen ook het gewenste opvoedkundige signaal?

Het alternatief is dat u op eigen naam vermogen opbouwt/reserveert voor uw kind met het idee dat te geven als de verstandige uitgaven aan de orde komen. Is uw kind dan meerderjarig? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling.

In ons artikel “Sparen of beleggen voor uw kind” gaan wij uitgebreider in op overwegingen bij sparen op naam van uw kind of op uw eigen naam.

Geld: de bron van veel ellende?

We kunnen er niet om heen. Geldzaken zijn vaak de oorzaak van conflicten in de familiesfeer, of spelen een rol in die conflicten. Hoe kan dat, als we als uitgangspunt nemen dat iedereen het beste met elkaar voor heeft?

Kinderen maken niet altijd de keuzes die u zou maken. Per definitie niet, omdat elk mens uniek is. Maar realiseert u zich ook dat er een generatiekloof is tussen ouders en hun kinderen. Dat kan ervoor zorgen dat u zaken heel anders bekijkt of heel andere conclusies trekt uit een gesprek dan uw kind.

Een goede communicatie helpt om misverstanden te voorkomen. Maar dat advies is in familieverhoudingen niet altijd makkelijk op te volgen. Er zijn ook situaties bekend waarin ouders juist bewust niet over geld spreken, omdat het allemaal niet om geld moet draaien. Dat is een goede intentie, maar kan er toe leiden dat geld juist een taboe onderwerp wordt. Soms worstelen mensen daar hun leven lang mee.

Jong geleerd, oud gedaan?

Er zijn helaas geen ‘gouden vuistregels’ waarmee u gegarandeerd problemen voorkomt. De ervaring is wel dat kinderen die van huis uit leren om met geld om te gaan, op latere leeftijd minder geldproblemen hebben. Het is dus verstandig dat u een idee ontwikkelt hoe u dat met uw kinderen gaat aanpakken. Uw eigen ervaringen zijn belangrijk, maar kijk ook breder. Het Nibud biedt veel informatie op dit terrein. Ook wij hebben de nodige informatie voor u verzamelt over de financiële opvoeding van kinderen.

Als u op de link klikt, treft u informatie over uw kinderen leren omgaan met geld, zakgeld voor uw kind en tips om uw kind te leren sparen. Laat vooral ook uw private banker weten wat uw plan is. Wellicht kunnen we u helpen bij de uitvoering van uw plan.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.