Direct naar content

Het bezit van een tweede huis in het buitenland heeft fiscale gevolgen, zowel in Nederland als in het betreffende andere land. De gevolgen voor uw Nederlandse belastingaangifte zijn in beginsel voor alle landen hetzelfde. Maar de fiscale gevolgen in het buitenland verschillen van land tot land. En soms zelfs binnen één en hetzelfde land. Bijvoorbeeld in Zwitserland, waar de 26 kantons de meeste belastingwetten en -regels zelf vaststellen. En ook in Spanje hebben de 17 autonome regio’s de bevoegdheid om voor diverse belastingen af te wijken van de wetten en regels die de centrale overheid heeft vastgesteld.

De financiering van uw tweede huis: eigen geld inzetten of lenen?

Als u een tweede huis in het buitenland wilt kopen, bent u misschien in de positie om te kiezen tussen eigen geld inzetten of gaan lenen. Deze keuze heeft fiscale gevolgen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Door met eigen geld te financieren, betaalt u in Nederland geen inkomstenbelasting over de buitenlandse woning. U moet de waarde bij de aangifte weliswaar vermelden in box 3, maar u kunt in diezelfde aangifte om vermindering ter voorkoming van dubbele belasting vragen.

Voor zover u geleend geld voor een tweede woning in het buitenland gebruikt, geldt deze vermindering niet. Lenen levert daarom alleen voordeel op voor zover het rendement op uw eigen geld hoger is dan de rente op de lening plus de (gemiddelde) vermogensrendementsheffing in box 3.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor een tweede woning in het buitenland?

Maar u moet ook naar de fiscale gevolgen in het buitenland kijken. Als de financieringsschuld in het buitenland fiscaal voordeel oplevert, kunt u al bij een lager rendement op uw spaargeld ‘quitte’ spelen. Een financieringsschuld kan bijvoorbeeld invloed hebben op inkomstenbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting die u in het buitenland moet betalen.

Bent u op zoek naar specifieke informatie over een tweede huis in Frankrijk, Spanje of Italië? Dan kunt u onderaan deze pagina’s een informatiekaart (pdf) met uitgebreide fiscale informatie over het betreffende land downloaden.

Vermogensbelasting in het buitenland

In sommige landen moet u over uw tweede woning ook vermogensbelasting betalen. Als u een schuld heeft in verband met de vakantiewoning, wordt het bedrag waarover u vermogensbelasting moet betalen lager. Al zijn schulden soms in aftrek bepaald, zoals in Frankrijk. Maar ook zonder lening betaalt u in de praktijk vaak geen vermogensbelasting. Dit komt door hoge vrijstellingen die in de meeste landen gelden. Dan levert een schuld geen besparing van vermogensbelasting op.

Huurinkomsten uit uw tweede huis in het buitenland

Of u de vakantiewoning wel of niet verhuurt, is niet van invloed op de inkomstenbelasting die u in Nederland moet betalen (box 3). Maar wel op de buitenlandse inkomstenbelasting. Als u de vakantiewoning verhuurt, kunt u de betaalde rente over een financieringsschuld soms aftrekken van de huurinkomsten. Maar dit levert niet altijd voordeel op. Bijvoorbeeld als de kostenaftrek in het buitenland volgens een forfaitair systeem verloopt of aan een maximum gebonden is.

Erfbelasting over uw tweede huis in het buitenland

De meeste landen heffen erfbelasting als u in dat land gelegen onroerend goed nalaat. Een financieringsschuld verlaagt normaliter de heffingsgrondslag. Daardoor betalen uw erfgenamen meestal minder belasting in het buitenland. Ook Nederland heft erfbelasting als u als inwoner van Nederland een buitenlandse woning nalaat. Toch leidt dat meestal niet tot een nadelige situatie. Ook niet als er geen financieringsschuld is. Uw erfgenamen mogen de buitenlandse erfbelasting in veel gevallen namelijk verrekenen met de Nederlandse.

Sommige situaties verdienen echter bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld als het bedrag waarover erfgenamen in het buitenland erfbelasting moeten betalen zeer hoog is. Of als de erfenis gaat naar een partner waarmee u ongehuwd samenwoont. Of naar familie buiten de rechte lijn, zoals broers, zussen, neven en nichten. De buitenlandse erfbelasting kan dan al gauw hoger uitvallen dan de Nederlandse. In dat geval kunnen erfgenamen niet alle buitenlandse erfbelasting aftrekken van hun Nederlandse aanslag. Een financieringsschuld op de woning kan dat voorkomen.

Uw tweede huis tijdens leven al overdragen?

Veel bezitters van een tweede huis in het buitenland vragen zich af of zij niet beter hun vakantiewoning bij leven al aan de volgende generatie kunnen overdragen. Vaak speelt daarbij mee dat men denkt dat overdracht bij leven fiscaal voordelig is en gunstiger uitpakt dan wanneer kinderen het vakantiehuis erven. In dit artikel leest u dat de vrees voor fiscale problemen bij vererving van uw vakantiehuis vaak onterecht is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.