Direct naar content

Verhuizen naar het buitenland, het brengt een hoop regelwerk met zich mee. U wordt in uw nieuwe woonland belastingplichtig. Dit betekent dat u (ook) daar belasting moet betalen over uw inkomen en vermogen. Het is niet noodzakelijk dat uw vermogen met u meeverhuist. Het kan soms zelfs voordeliger zijn om uw vermogen in Nederland te laten staan. Hieronder leest u hoe dit zit.

Andere belastingregels in het buitenland

In Nederland betaalt u geen belasting over het werkelijke rendement dat uw beleggingen opleveren. Maar over een forfaitair vastgesteld rendement over de waarde van uw vermogen per 1 januari (peildatum) van het belastingjaar. Zodra u gaat verhuizen naar het buitenland, wordt dit anders. U gaat dan in uw nieuwe woonland belasting betalen over de werkelijke opbrengsten uit uw vermogen. Dat kan onder andere gaan over dividend en rente. Maar ook heffen veel landen belasting over de gerealiseerde waardevermeerdering van uw beleggingen. En sommige landen kennen ook apart nog een vermogensbelasting.

Uw vermogen in Nederland laten staan, wat betekent dit?

Het is geen probleem om uw vermogen in Nederland te laten staan, als uzelf verhuist naar het buitenland. Voor u is dat fiscaal niet nadelig. Als inwoner van een ander land bent u in principe ‘buitenlandse belastingplichtige’ in Nederland. Beleggingen, spaarrekeningen en dergelijke, behoren dan niet meer tot de heffingsgrondslag in box 3. U betaalt daarover in Nederland dus geen belasting meer. Bezit u nog onroerend goed in Nederland, anders dan een voormalige eigen woning die onder voorwaarden nog in box 1  kan zitten? Dan betaalt u daarover wel belasting in box 3. Uw nieuwe woonland verleent dan een vrijstelling. Dat is zo afgesproken in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die Nederland met andere landen heeft gesloten.

Vermogen in Nederland laten kan voordeel opleveren

Gaat u verhuizen naar het buitenland, dan hebt u er dus fiscaal geen nadeel van om uw vermogen in Nederland te laten staan. In bepaalde gevallen kan het zelfs voordelig zijn. Woont u bijvoorbeeld in Spanje? Dan kan het interessant zijn om uw vermogen niet naar Spanje over te brengen. Hebt u de Nederlandse nationaliteit en woont u langer dan 10 jaar niet meer in Nederland? Dan heft Nederland geen schenk- en erfbelasting meer over uw vermogen. Zelfs niet over Nederlands onroerend goed dat u eventueel bezit. De Spaanse wet knoopt juist aan bij de woonplaats van de verkrijger. Overlijdt u als inwoner van Spanje en uw erfgenamen wonen buiten Spanje? Dan heft ook Spanje geen erfbelasting. Behalve over Spaans vermogen. Dit betreft niet alleen in Spanje gelegen onroerend goed. Maar ook spaargeld en beleggingen bij een bank in Spanje. Vermogen bij een bank in Nederland belast Spanje dan niet. Hetzelfde geldt als u als inwoner van Spanje – minstens 10 jaar na vertrek uit Nederland – vermogen schenkt aan een verkrijger die niet in Spanje woont.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.