Direct naar content

U speelt met de gedachte om (een deel van) uw aanzienlijke effecten- of vastgoedportefeuille of kunstverzameling te schenken aan uw (klein)kinderen. Daarbij wilt u ook dit vermogen op een fiscaalvriendelijke manier behouden voor uw nageslacht. Net als veel van onze klanten vraagt u zich af hoe die zorgvuldig opgebouwde portefeuille of verzameling bij elkaar kan blijven als die in handen komt van de volgende generatie. Dan is het Familiefonds misschien wel iets voor u. Daarmee kunt u namelijk niet alleen fiscaal vriendelijk maar ook geclausuleerd schenken, blijft uw portefeuille of verzameling bij elkaar en kunt u uw (klein)kinderen stapsgewijs vertrouwd maken met het beheren van dat vermogen.

In deze blog ga ik in op de vraag wat een Familiefonds is. In deel 2 bespreek ik de vier voordelen van het schenken via een Familiefonds en de bijbehorende aandachtspunten. Heeft u na het lezen van deze blogs behoefte aan een vervolggesprek? Dan is dat uiteraard mogelijk. Onderaan de blogs staat uitgelegd hoe en wanneer u met ons in contact kunt komen.

Wat is een Familiefonds?

Vooropgesteld, er bestaat geen officiële definitie van een ‘Familiefonds’. Maar de essentie van een Familiefonds is dat het familievermogen bij elkaar blijft en dat het economische belang bij dat vermogen wordt afgesplitst van de juridische eigendom en het beheer van dat vermogen. Daardoor kunt u dit economische belang op een fiscaal vriendelijke manier overdragen aan de volgende generatie zonder dat deze familieleden de eigendom en het beheer krijgen. Met een Familiefonds kunt u daardoor het beleggingsbeleid binnen de effectenportefeuille blijven bepalen of de kunstcollectie blijven beheren, terwijl u de onderliggende waarde fiscaal vriendelijk aan uw (klein)kinderen laat toekomen.

Wat is de fiscaal-juridische status van een Familiefonds?

Met ‘Familiefonds’ bedoel ik een ‘Fonds voor gemene rekening’ (FGR). Zo’n FGR is niets meer dan een overeenkomst tot het collectief beheren van vermogen. U zult het FGR dan ook niet in het Burgerlijk Wetboek vinden, wel in de Wet op de Vennootschapsbelasting. Onder voorwaarden is een FGR namelijk zelfstandig belastingplichtig (let op: het kabinet is voornemens om deze voorwaarden aan te scherpen. Maar als het fonds aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er sprake van een besloten FGR (hierna: BFGR). Een BFGR is niet zelfstandig belastingplichtig maar ‘fiscaal transparant’, dat wil zeggen dat het fondsvermogen fiscaal rechtstreeks wordt toegerekend aan de participanten naar evenredigheid van hun participaties. Afhankelijk van de situatie behoren deze participaties dan tot box 1, 2 of 3 van de Inkomstenbelasting. In deze blog richt ik mij op de BFGR met beleggingsvermogen in privé, dus op vermogen in box 3.

Hoe richt je een Familiefonds op?

Een veelvoorkomende variant is die waarbij (groot)ouders eerst een BFGR oprichten. De spelregels daarvan worden vastgelegd in de ‘Fondsvoorwaarden’. Ook wordt er bij notariële akte een stichting ‘Bewaarder & Beheerder’ opgericht. De naam zegt het al: deze stichting ontfermt zich over het in te brengen vermogen. Bestuurders van deze stichting zijn vaak de (groot)ouders zelf (eventueel aangevuld met anderen). Hun taken, bevoegdheden en opvolging zijn geregeld in de statuten van de stichting.

Vervolgens dragen (groot)ouders vermogen over aan de stichting. Die reikt daarvoor participaties aan hen uit. Hierdoor wordt de economische gerechtigdheid (participaties) gescheiden van de juridische eigendom en het beheer (stichting). (Groot)ouders kunnen deze participaties vervolgens schenken aan hun (klein)kinderen. Wie er hoeveel participaties heeft, wordt door de stichting bijgehouden in het Participantenregister.

Bij het oprichten van een Familiefonds komt dus wel het een en ander kijken. Daarmee is een Familiefonds met name geschikt voor het overdragen van grotere vermogens. Wilt u weten wat de voordelen van het schenken via een Familiefonds zijn? Lees dan nu deel 2 van deze reeks.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.