Direct naar content

De zon is onze belangrijkste bron van duurzame energie. Zonne-energie kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen of voor het verwarmen van water in een zonneboiler.

De aanschaf van zonnepanelen is de laatste jaren erg populair geworden door financiële regelingen die de investering en het gebruik aantrekkelijk maken. Daarnaast zijn de aanschafkosten gedaald en is het rendement van zonnepanelen sterk toegenomen. En door de hogere energieprijzen is het benutten van zonne-energie erg interessant. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 60 miljoen zonnepanelen in gebruik op meer dan 2 miljoen huizen, bedrijfspanden en geluidswallen.

Heeft u een eigen woning, maar de stap naar zonnepanelen nog niet gezet? Dan is dit wellicht een goed moment. Hierna leest u meer over het btw-voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen en de salderingsregeling voor stroom.

Voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen

Vanaf begin 2023 is de investering in zonnepanelen extra aantrekkelijk omdat bij de levering en installatie van zonnepanelen geen (0%) btw wordt berekend. Deze tijdelijke maatregel geldt ook in 2024 en stimuleert de investering in zonnepanelen. Daarnaast verlaagt de maatregel de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst.

Als u daarnaast onder de zogenaamde registratiedrempel blijft (u heeft een omzet van minder dan € 1.800), is er ook geen btw-verplichting bij het leveren van stroom aan de energiemaatschappij. Dit geldt gemiddeld voor de meeste particulieren die minder dan 20 zonnepanelen op het dak hebben liggen. Door de vermindering van administratie, meestal geen btw bij de aanschaf en het nog volledig salderen (zie hieronder), is een investering in zonnepanelen in 2024 bijzonder aantrekkelijk.

De salderingsregeling bij terug levering van stroom

Op zonnige dagen zal er op bepaalde momenten meer stroom worden opgewekt dan er in huis wordt gebruikt. Via het bestaande stroomnet wordt dan elektriciteit teruggeleverd aan de energieleverancier.

Bij de levering en afname van elektriciteit mag u, onder voorwaarden, gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Met behulp van de salderingsregeling ontvangt u hetzelfde bedrag als het bedrag dat u betaalt bij afname van elektriciteit van de energiemaatschappij. Daar zit een voordeel in. U levert namelijk meestal stroom als overdag de zon schijnt en de elektriciteitsprijs lager is. Als u in de avond of in de winter elektriciteit afneemt is de elektriciteitsprijs vaak flink hoger. Toch mag u de hoeveelheid geleverde en afgenomen stroom met elkaar verrekenen. Daar zit wel een maximum aan.

Als u meer stroom levert dan u afneemt, krijgt u over het meerdere een lagere vergoeding van de energieleverancier. Het kan lonen om een energieleverancier te zoeken met een relatief hoog teruglevertarief. Op internet kunt u overzichten vinden door te zoeken op bijvoorbeeld ‘terugleveren stroom en salderen’. De energieleverancier moet over elk contractjaar salderen, dus niet over een kalenderjaar en ook niet per maand. Omdat er steeds meer zonnepanelen bijkomen berekenen sommige energieleveranciers tegenwoordig vaak extra kosten als u stroom teruglevert aan het net.

Een voorbeeld van salderen: stel, u neemt jaarlijks 3.500 kWh stroom af van de elektriciteitsmaatschappij en uw zonnepanelen leveren 2.000 kWh. Daarvan gebruikt u zelf 1.000 kWh en u levert dus 1.000 kWh aan de elektriciteitsmaatschappij. De salderingsgrens is dan de geleverde energie (3.500 kWh) van de energieleverancier. Daarvan trekt u de geleverde stroom af van 1.000 kWh. U betaalt dan voor (3.500 kWh -/- 1.000 kWh) 2.500 kWh aan de energieleverancier.

De salderingsregeling is dus aantrekkelijk en verlaagt de kostprijs van de zonnepanelen. Daarmee heeft deze regeling een positieve invloed op de terugverdientijd.

Geen afbouw van de huidige salderingsregeling voor stroom

Al jaren wil de overheid de salderingsregeling afbouwen. Stimulering van zonnepanelen is minder noodzakelijk door de sterk gedaalde prijzen voor panelen. Daarnaast levert de regeling een verlies op voor energieleveranciers en de overheid. Demissionair minister Jetten heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de regeling vanaf 2025 in stappen af te bouwen. Dit wetsvoorstel is in februari 2024 niet aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat de huidige salderingsregeling voorlopig blijft bestaan. De overheid loopt hierdoor veel inkomsten mis. Demissionair minister Jetten schat de belastingderving op ongeveer € 2.8 miljard tot aan 2031. En daarna € 717 miljoen per jaar zolang er geen alternatieve oplossing komt. Dit komt omdat gebruikers van de salderingsregeling geen energiebelasting en btw betalen over de elektriciteit die zij salderen. De verwachting is dat het nieuwe kabinet gaat werken aan een nieuw voorstel om de regeling af te bouwen.

Terugverdientijd

Afgelopen jaren zijn er veel berekeningen gemaakt van de financiële gevolgen van de afbouw van de regeling. Ook voorlichtingsorganisatie Milieucentraal heeft diverse berekeningen gemaakt. Daaruit blijkt dat bij afbouw van de salderingsregeling de terugverdientijd voor 10 zonnepanelen ongeveer 6 jaar is. Zonder afbouw van de regeling kunt u herleiden dat de terugverdientijd iets meer dan 4 jaar bedraagt. De investering in zonnepanelen is dus snel terugverdiend en daarnaast mag worden verwacht dat zonnepanelen ongeveer 25 jaar mee gaan. Bij mogelijk hogere energieprijzen in de toekomst is dat een aantrekkelijk vooruitzicht. Momenteel is investeren in panelen erg interessant. Milieucentraal schrijft zelfs op haar website dat u de winst van 10 zonnepanelen kunt vergelijken met tot wel 8% rente op een spaarrekening.

Mocht het nieuwe kabinet tot een geleidelijke afbouw van de huidige salderingsregeling besluiten dan is het investeren in zonnepanelen waarschijnlijk nog steeds interessant. Helemaal wanneer de opgewekte energie direct wordt gebruikt of zelfs thuis wordt opgeslagen ‘achter de meter’ in een accu. Over de thuis opgeslagen energie betaalt u geen energiebelasting en geen elektriciteitsprijs. Daarom wordt verwacht dat het thuis opslaan van opgewekte energie in een accu een grote vlucht zal gaan nemen. Voor particulieren is er nog geen stimulerende subsidie voor het kopen van een thuisaccu. Gezien het overbelaste stroomnet zijn er wel steeds meer partijen, zoals netbeheerders die van zich laten horen om dit te veranderen. Daarbij kan gedacht worden aan subsidie bij het tegelijkertijd aanschaffen van zonnepanelen, een accu en een laadstation zoals in Duitsland. En alternatief waarbij de overdag thuis opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in een buffervat voor warm water, zal ook steeds populairder worden.

Tot slot

Er is het nodige te doen op het vlak van regelgeving voor zonnepanelen. Maar zonnepanelen op woningen zijn niet meer weg te denken en worden meer en meer de norm. Zolang de huidige salderingsregeling blijft, is het investeren in zonnepanelen erg aantrekkelijk. Maar ook na geleidelijke afbouw in de toekomst blijven panelen interessant. Wel dient er dan een redelijke vergoeding te komen voor terug geleverde stroom.

Gezien de huidige energieprijzen zijn zonnepanelen een interessante alternatieve investering. Een goede investering voor het milieu en een goede investering voor uw portemonnee.

Lees hier meer over zonnepanelen voor uw woning.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.