Direct naar content

De zon is onze belangrijkste bron van duurzame energie. Zonne-energie kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen of voor het verwarmen van water in een zonneboiler.

De aanschaf van zonnepanelen is de laatste jaren erg populair geworden door financiële regelingen die de investering en het gebruik aantrekkelijk maken. Daarnaast zijn de aanschafkosten gedaald en is het rendement van zonnepanelen sterk toegenomen. En door de hoge energieprijzen is het benutten van zonne-energie erg interessant.

Heeft u een eigen woning, maar de stap naar zonnepanelen nog niet gezet. Dan is dit wellicht een goed moment. Hierna leest u meer over het btw-voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen en de salderingsregeling voor stroom.

Voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen

Door een uitspraak van de Hoge Raad in 2017 kunnen particulieren de 21% btw die in rekening is gebracht bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen grotendeels terugvragen bij de Belastingdienst. Dit komt doordat u als woningeigenaar wordt aangemerkt als kleine ondernemer bij levering van elektriciteit aan de energiemaatschappij. Via het formulier ‘opgaaf zonnepaneelhouders’ op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig de teruggaaf berekenen en opgeven.

Er zit een verschil in de belastingteruggave voor de aanschaf en installatiekosten van geïntegreerde en niet geïntegreerde zonnepanelen. Niet geïntegreerde zonnepanelen staan los op het dak en geïntegreerde zonnepanelen maken deel uit van het dak. De btw-teruggave voor geïntegreerde zonnepanelen is slechts 1/3 van de teruggave voor niet geïntegreerde zonnepanelen met vergelijkbare capaciteit. Dit komt omdat geïntegreerde zonnepanelen ook een functie als dakbedekking hebben en daarvoor geldt deze faciliteit niet. Deze regeling verandert in 2023.

Belastingplan 2023

In het belastingplan 2023 wordt voorgesteld om een 0% btw-tarief toe te passen op de levering en installatie van zowel geïntegreerde en niet geïntegreerde zonnepanelen. Daarmee wil het huidige kabinet de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verlagen en de investering in alle zonnepanelen stimuleren. Door het btw-nultarief, betaalt u geen btw meer bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Daarnaast geldt voor het leveren van energie aan de energiemaatschappij dat veel particulieren vallen onder de KOR-regeling zonder aanmeldverplichting. Indien u als particulier onder de zogenaamde registratiedrempel (u heeft een omzet van minder dan EURO 1.800) blijft, is er geen btw-verplichting waardoor uw administratieve lasten volledig wegvallen.

De salderingsregeling bij teruglevering van stroom

Op zonnige dagen zal er op bepaalde momenten meer stroom worden opgewekt dan er in huis wordt gebruikt. Via het bestaande stroomnet wordt dan elektriciteit teruggeleverd aan de energieleverancier.

Bij de levering en afname van elektriciteit mag u gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Met behulp van de salderingsregeling ontvangt u hetzelfde bedrag als het bedrag dat u betaalt bij afname van elektriciteit van de energiemaatschappij. Daar zit wel een maximum aan. Als u meer stroom levert dan u afneemt, krijgt u over het meerdere een lagere vergoeding van de energieleverancier. De energieleverancier moet over elk contractjaar salderen, dus niet over een kalenderjaar en ook niet per maand.

Een voorbeeld: stel, u neemt jaarlijks 3.500 kWh stroom af van de elektriciteitsmaatschappij en uw zonnepanelen leveren 2.000 kWh. Daarvan gebruikt u zelf 1.000 kWh en u levert dus 1.000 kWh aan de elektriciteitsmaatschappij. De salderingsgrens is dan de geleverde energie (3.500 kWh) van de energieleverancier. Daarvan trekt u de geleverde stroom af van 1.000 kWh. U betaalt dan voor (3.500 kWh -/- 1.000 kWh) 2.500 kWh aan de energieleverancier.

De salderingsregeling is dus aantrekkelijk en verlaagt de kostprijs van de zonnepanelen. Daarmee heeft deze regeling een positieve invloed op de terugverdientijd.

Afbouw van de huidige salderingsregeling voor stroom

In oktober 2020 heeft de toenmalige minister Wiebes het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel voorziet in een stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling voor kleine verbruikers vanaf 1 januari 2023. Echter heeft het huidige kabinet dit jaar besloten de afbouwregeling iets te wijzigen en de ingangsdatum te verplaatsen naar 2025.

Vanaf 2025 mag volgens een tabel jaarlijks minder gesaldeerd worden en in 2031 kunt u niet meer salderen.

Zonnepanelen blijven aantrekkelijk na 2025

Door de afbouw van de salderingsregeling wordt de subsidie bij het opwekken van stroom door zonnepanelen verlaagd naar uiteindelijk nul. Minister Jetten heeft in 2022 TNO opdracht gegeven de effecten van de afbouwregeling voor particulieren te onderzoeken. Daarbij is TNO uitgegaan van recente elektriciteitsprijzen, belastingen en investeringskosten van zonnepanelen.

Uit de berekeningen blijkt dat bij afbouw van de salderingsregeling de terugverdientijd gemiddeld zo’n 7 jaar is. Voor huishoudens die in 2022 geïnvesteerd hebben in zonnepanelen is de terugverdientijd zelfs minder dan 5 jaar. Na zo’n 5 á 7 jaar levert u de investering een financieel voordeel op omdat verwacht mag worden dat zonnepanelen ongeveer 25 jaar mee gaan. Bij de hogere energieprijzen is dat een aantrekkelijk vooruitzicht.

Voor de terug geleverde elektriciteit die niet meer mag worden gesaldeerd moet de energieleverancier een redelijke vergoeding gaan betalen. In juni 2022 schrijft Minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer dat hij daarvoor een minimum vergoedingstarief wil invoeren. Dit minimum tarief is 80% van het met de energieleverancier overeengekomen leveringstarief. In de berekeningen van TNO is daar al rekening mee gehouden. Overigens wil de minster de vergoeding, naast van een minimumtarief ook van een maximumtarief voorzien.

Volgens Jetten maakt de geleidelijke afbouw het investeren in zonnepanelen nog steeds erg interessant. Helemaal wanneer de opgewekte energie direct wordt gebruikt of zelfs thuis wordt opgeslagen ‘achter de meter’ in een accu. Over de thuis opgeslagen energie hoeft geen energiebelasting en geen elektriciteitsprijs betaald te worden. Daarom wordt verwacht dat het thuis opslaan van opgewekte energie in een accu een grote vlucht zal gaan nemen.

Tot slot

Er is het nodige te doen op het vlak van regelgeving voor zonnepanelen. Maar zonnepanelen op woningen zijn niet meer weg te denken en worden meer en meer de norm. Ook na versobering van de salderingsregeling blijft het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk. Wel dient er dan een redelijke vergoeding te komen voor terug geleverde stroom.

Gezien de huidige hoge energieprijzen zijn zonnepanelen een interessante alternatieve investering. Een goede investering voor het milieu en een goede investering voor uw portemonnee.

Lees hier meer over zonnepanelen voor uw woning.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.