Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

‘Ieder mens heeft het recht om tot zijn recht te komen’

Een goed doel of een religieuze instelling steunen, is in Nederland heel gewoon. Maar in het bestuur zitten is andere koek. Wie zijn de mensen die hun leven wijden aan het helpen van anderen? Een serie interviews met bevlogen bestuurders. Deze keer: Denis Hendrickx (69), Nederlandse norbertijn (monnik) en abt van de abdij van Berne.

Naam: Denis Hendrickx

Leeftijd: 69

Opleiding: de Katholieke Leergangen in Tilburg

Huidige baan: Nederlandse norbertijn en abt van de abdij van Berne.

1. Waarom zet u zich juist voor dit doel in?

‘De evangelie heeft mij altijd getrokken. Ik ben opgegroeid op het Brabantse plattenland. Daar waren de kerk en het maatschappelijke leven één. Ik heb mij daar altijd heel erg thuis gevoeld. Tegenwoordig leven wij in een individualistische samenleving en bieden wij amper een schouder aan elkaar. Alleen op heftige momenten in het leven, zoals een sterfgeval, zorgen mensen voor elkaar. Het wordt door de overheid sterk gepropageerd om in je eigen straatje te blijven. Maar mensen hebben elkaar nodig. Binnen de kerk leren mensen elkaar kennen en begrijpen; het is een ontmoetingscentrum, een bindmiddel, een  smeltkroes tussen verschillende achtergronden, religies en kleuren. Die idealen wil ik niet alleen privé uitdragen, maar ook in mijn werk.

2. Wat is uw grootste uitdaging?

‘Het religieuze leven aan een toekomst helpen. Het is van belang om naast inhoudelijke aspecten ook een gezond, financieel bedrijf achter te laten. Dat betekent dat wij moeten zoeken naar nieuwe, financiële en economische bronnen; pijlers die de gemeenschap dragen. Momenteel zijn onze belangrijkste inkomsten de AOW-uitkeringen. Dat biedt geen realistisch toekomstperspectief.’
‘Wij runnen een eigen uitgeverij en abdijwinkel met een traditie in liturgisch-religieus materiaal. Helaas ontkomen wij niet aan een terugloop in de omzet. Daarnaast hebben wij een aantal medewerkers van buiten in dienst en dat brengt weer personeelskosten met zich mee.’

‘Een kleine twee jaar geleden hebben we een oude activiteit nieuw leven in geblazen. In de 17e eeuw werd er in Heeswijk abdijbier gebrouwen. Deze oude ambacht is weer opgepakt op initiatief van enkele lokale ondernemers met als doel: voorzien in het onderhoud van het gebouwencomplex. Mensen kunnen dagelijks ons proeflokaal bezoeken. Het bier is te koop in de eigen abdijwinkel en wordt verspreid in de omgeving. Andere bronnen van inkomsten zijn gekoppeld aan vormen van pastoraat, zoals het ontvangen van gasten.’

3. Wat is uw belangrijkste karaktertrek?

‘Mijn uithoudingsvermogen, daardoor ben ik nog steeds aan het werk. Vroeger was ik actief in de politiek; ik wilde alles in één keer oplossen. Nu denk ik: vandaag ben ik tot zover gekomen, morgen ga ik weer verder. Ik ben echt een ochtendmens en vind het heerlijk om de dag te beginnen in stilte bij het open raam en alvast wat werk te verrichten. Ik sta elke dag om 4:00 uur op. In het klooster leeft men volgens een strak regime; drie vaste maaltijden en vaste bedtijden. Religieuzen leven gemiddeld over het algemeen langer, dat komt vooral door de grote regelmaat en discipline in de dagorde. Natuurlijk eten wij ook weleens taart als er iemand jarig is.’

4. Wie is uw grote voorbeeld?

‘De stichter van onze orde, Norbertus, kleurt mijn leven. Dat is iemand van eeuwen geleden. Ook behoor ik tot de fanclub van onze huidige Paus Franciscus. Diep respect heb ik voor Petrus (Peerke) Donders. Hij is geboren in Tilburg en is als missionaris in Suriname gaan werken. Hij heeft in Tilburg en Suriname gewerkt. Van hem heb ik geleerd: het is goed om je voortdurend te bezinnen en je gebedsleven in te vullen. Maar je moet óók je handen laten wapperen. Hij heeft zich ingezet voor leprapatiënten en maakte geen onderscheid tussen ras, kleur of achtergrond. Religieus samenleven betekent: alle mensen met elkaar in verbinding brengen. Ik heb mij door Petrus Donders laten inspireren en een centrum opgericht waar Syriërs terechtkunnen die na hun verblijf in het asielzoekerscentrum onderdak zoeken.’

5. Wat is uw levensmotto?

‘Als je als abt wordt gekozen, moet je een wapenschild ontwerpen met een motto. Ik heb gekozen voor “te doen gerechtigheid”. Dat heeft alles te maken met de juiste manier van samenleven en met betrokkenheid voor iedereen in die samenleving. Ieder mens heeft het recht om tot zijn recht te komen. Als je dan kijkt naar al dat geklungel van Trump en Poetin, dan weet je dat er nog heel wat moet gebeuren in de wereld.’

6. Wat is uw grootste succes tot nu toe?

‘Mijn succes is altijd een succes van velen. Ik ben er trots op mijn bijdrage aan de opbouw van kerkelijk en maatschappelijk leven. Oftewel een hedendaagse geloofsgemeenschap, een Asielzoekerscentrum en een multireligieus ontmoetingscentrum in Tilburg. Dat was zeker geen eenvoudige taak. Het centrum zou maar vijf jaar blijven bestaan, maar staat het nog tot de dag van vandaag. Daarnaast ben ik trots op het feit dat wij met de abdijgemeenschap zoeken naar toekomstige invulling van ons leven, ons werk en onze opdracht.’

7. Wanneer zit uw taak erop?

‘Formeel gezien op 10 januari 2019. Een abt wordt voor een termijn van zes jaar gekozen. Het is aan de abdijgemeenschap om daarna te beslissen wie de ambt het beste kan invullen. Maar ook zonder abt zijn er nog heel veel zaken waarvoor ik mij kan inzetten. Wij stoppen nooit met werken. Eén van onze medebroeders is 92. Hij ontvangt gasten en zit buiten kantoortijden achter de telefooncentrale. Die manier van leven staat mij heel erg aan. Ik denk dat mijn religieuze levenskeuze zo altijd vervlochten blijft met werk voor de gemeenschap.’

 

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus