ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Tweede woning in het buitenland

In augustus publiceren we een aantal eerder geplaatste artikelen opnieuw. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 26 november 2015 en is voor u geactualiseerd.

 

Wilt u een tweede woning in het buitenland kopen? Dan heeft dat financiële en fiscale gevolgen. Welke gevolgen hangt voornamelijk af van de manier waarop u de financiering regelt. René Bruel, Specialist Internationaal van het Kenniscentrum VermogensAdvies & Beleggen, zet de belangrijkste aandachtspunten waar u op moet letten bij het kopen van een tweede woning in het buitenland op een rij.

Zal ik mijn eigen geld inzetten of lenen?

Als u een tweede woning in het buitenland wilt kopen, bent u misschien in de positie om te kiezen tussen uw eigen geld inzetten of gaan lenen. Deze keuze heeft fiscale gevolgen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Door met eigen geld te financieren, betaalt u in Nederland geen inkomstenbelasting over de buitenlandse woning. U moet de waarde bij de aangifte weliswaar vermelden in box 3, maar u kunt in diezelfde aangifte om vermindering ter voorkoming van dubbele belasting vragen.
Voor zover u geleend geld voor een tweede woning in het buitenland gebruikt, geldt deze vermindering niet. Lenen levert daarom alleen voordeel op voor zover het rendement op uw eigen geld hoger is dan de rente op de lening plus de (gemiddelde) vermogensrendementsheffing in box 3.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor een tweede woning in het buitenland?

Maar u moet ook naar de fiscale gevolgen in het buitenland kijken. Als de financieringsschuld in het buitenland fiscaal voordeel oplevert, kunt u al bij een lager rendement op uw spaargeld ‘quitte’ spelen. Een financieringsschuld kan bijvoorbeeld invloed hebben op inkomstenbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting die u in het buitenland moet betalen.

Kan ik in het buitenland vermogensbelasting besparen?

In sommige landen moet u over uw tweede woning ook vermogensbelasting betalen. Als u een schuld heeft in verband met de vakantiewoning, wordt het bedrag waarover u vermogensbelasting moet betalen lager. Maar ook zonder lening betaalt u in de praktijk vaak geen vermogensbelasting. Dit komt door hoge vrijstellingen die in de meeste landen gelden. Dan levert een schuld geen besparing van vermogensbelasting op.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn tweede woning in het buitenland verhuur?

Of u de vakantiewoning wel of niet verhuurt, is niet van invloed op de inkomstenbelasting die u in Nederland moet betalen (box 3). Maar wel op de buitenlandse inkomstenbelasting. Als u de vakantiewoning verhuurt, kunt u de betaalde rente over een financieringsschuld soms aftrekken van de huurinkomsten. Maar dit levert niet altijd voordeel op. Bijvoorbeeld als de kostenaftrek in het buitenland volgens een forfaitair systeem verloopt of aan een maximum gebonden is.

Hoe zit het met erfbelasting als ik een tweede woning in het buitenland nalaat?

De meeste landen heffen erfbelasting als u in dat land gelegen onroerend goed nalaat. Bij een schuld op de vakantiewoning betalen uw erfgenamen meestal minder belasting in het buitenland. Ook Nederland heft erfbelasting over de buitenlandse woning. Toch leidt dat meestal niet tot een nadelige situatie. Ook niet als er geen financieringsschuld is. Uw erfgenamen mogen de buitenlandse erfbelasting in veel gevallen namelijk verrekenen met de Nederlandse.
Sommige situaties verdienen echter bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld als het bedrag waarover erfgenamen in het buitenland erfbelasting moeten betalen zeer hoog is. Of als de erfenis gaat naar een partner waarmee u ongehuwd samenwoont. Of naar familie buiten de rechte lijn, zoals broers, zussen, neven en nichten. De buitenlandse erfbelasting kan dan al gauw hoger uitvallen dan de Nederlandse. In dat geval kunnen erfgenamen niet alle buitenlandse erfbelasting aftrekken van hun Nederlandse aanslag. Een financieringsschuld op de woning kan dat voorkomen.

Een tweede woning in Frankrijk

In Frankrijk hebben de laatste jaren diverse fiscale wijzigingen plaatsgevonden die ook voor bezitters van tweede woningen van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van de ‘taxe sur la plus-value’, de belasting die u moet betalen als u de Franse vakantiewoning met winst verkoopt.

Een tweede woning in Spanje

Als u een tweede woning in het buitenland heeft, komen er andere ‘zorgen’ bij. Wat gebeurt er als u uw woning nalaat? De meeste landen heffen erfbelasting als u onroerend goed nalaat dat in dat land ligt. Ook als u niet in dat land woont. Spanje is daar geen uitzondering op. Maar de regels verschillen in Spanje per regio waarin de woning is gelegen.

Een tweede woning in Italië

In Italië hoeven uw erfgenamen meestal geen erfbelasting te betalen als u een Italiaanse vakantiewoning nalaat. Maar in sommige situaties wel.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds 1993 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen houdt hij zich onder andere bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. En de fiscaliteiten rondom de DGA en zijn BV.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Tweede woning in het buitenland
4.6/5 score (15 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus