Direct naar content

Het eigen huis en de hypotheek zorgen regelmatig voor vraagtekens als mensen hun aangifte inkomstenbelasting invullen. Tegenwoordig zijn veel gegevens in uw belastingaangifte vooraf door de Belastingdienst ingevuld. Het is belangrijk om deze te controleren en aan te passen waar nodig. Vooral bij veranderingen in uw hypotheek of persoonlijke situatie kan het lastig blijken om een juiste aangifte te doen.

Misschien hebt u onlangs een huis gekocht? Of staat uw oude woning te koop terwijl u al in een andere woning woont? Hebt u wellicht uw hypotheek in 2022 veranderd, bijvoorbeeld vanwege de lage rentestand? Of is uw persoonlijke situatie veranderd door een echtscheiding? Hieronder leest u een aantal aandachtspunten die u op weg kunnen helpen bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2022.

De juiste waarde van uw woning

Had u in 2021 een eigen huis dat u als hoofdverblijf bewoonde? Dan moet u in box 1 een bedrag optellen bij uw inkomen, waarover u belasting betaalt. Dit heet het eigenwoningforfait. Voor de belastingaangifte over 2022 is het eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021. Deze waarde staat in de gemeentelijke WOZ-beschikking die u begin 2022 ontving. De meeste gemeentes versturen deze beschikkingen in de eerste acht weken van het jaar. Het kan dus zijn dat u kort voordat u uw aangifte over 2022 invult, een WOZ-waarde hebt ontvangen van uw gemeente. Maar deze beschikking hebt u pas nodig bij de belastingaangifte over 2023 die u volgend jaar doet. WOZ-waardes van de afgelopen jaren kunt u ook raadplegen via het openbare register WOZ Waardeloket.

Aftrekbare kosten in box 1

Bepaalde kosten die u in 2022 hebt gemaakt voor het opnemen, veranderen of aflossen van een hypotheek voor uw eigen huis, mag u aftrekken in box 1. Bijvoorbeeld advies- en bemiddelingskosten en administratie- of afhandelingskosten voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het veranderen van een bestaande hypotheek. Ook notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte zijn aftrekbaar, net als taxatiekosten, mits deze taxatie vereist was voor het krijgen van uw hypotheek. Verder zijn kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie – ook wel borgtochtprovisie – fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst heeft op zijn website een overzicht van de aftrekbare kosten.

Vergoeding betaald voor vervroegde aflossing

Hebt u in 2022 uw hypotheek overgesloten of uw rentepercentage tussentijds aangepast en moest u hiervoor een vergoeding aan de bank betalen? Of hebt u een aflossing op uw hypotheek gedaan waarvoor u een vergoeding voor vervroegde aflossing moest betalen? Dan kunt u deze vergoeding in box 1 aftrekken. Hebt u gekozen voor rentemiddeling? Dan betaalt u de vergoeding niet ineens maar is deze verwerkt in uw nieuwe rentepercentage. U trekt dan de nieuwe rente af als betaalde hypotheekrente.

Verhuizing in 2022

Als u bent verhuisd in 2022, dan krijgt u te maken met een aantal aanvullende regels voor hypotheekrenteaftrek. Bekijk daarom de volgende pagina’s van de Belastingdienst voor meer duidelijkheid bij het invullen van uw belastingaangifte 2022. Onder andere de onderstaande vragen kunnen bij verhuizen relevant zijn:

Een hypotheek bij uw BV of familie

Hebt u een hypotheek voor u eigen huis gesloten na 2012 bij bijvoorbeeld uw BV of een familielid? En valt deze hypotheek onder de huidige regels voor de hypotheekrenteaftrek? Voor de hypotheekrenteaftrek moet u dan onder andere in maximaal 30 jaar de hele hypotheek terugbetalen volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. U moet ook over deze hypotheek jaarlijks informatie geven in uw belastingaangifte. Anders kunt u de renteaftrek voor deze hypotheek kwijtraken.

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Hebt u uw vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u dat huis definitief hebt verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Betaalt uw ex-partner geen huur aan u? Dan staat daar bij u een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U hebt immers woongenot verschaft aan uw ex-partner. Betaalt u meer, of juist minder rente dan uw aandeel in de hypotheek? Dan moet u misschien een deel aangeven als betaalde of ontvangen alimentatie. Meer informatie leest u op de pagina van de Belastingdienst.Hierboven hebt u een aantal aandachtspunten gelezen over uw eigen huis en hypotheek in de belastingaangifte 2022. Door alle fiscale regels en uitzonderingen is dit voor veel mensen een complex onderdeel van de jaarlijkse belastingaangifte. Het is dan ook heel goed mogelijk dat uw situatie vragen oproept die niet in dit blog zijn behandeld. Een goede informatiebron is de website van de Belastingdienst, waar veel vragen worden beantwoord. Ook in het aangifteprogramma kunt u via de knop met het vraagteken bij verschillende items een nadere toelichting lezen. Verder kunt u voor meer informatie de Belastingtelefoon (0800-0543) raadplegen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte, hoe ingewikkeld uw situatie ook is. Twijfelt u of hebt u specifieke vragen over uw persoonlijke situatie? Raadpleeg dan een fiscaal adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.