Direct naar content

Het eigen huis en de hypotheek zorgen regelmatig voor vraagtekens als mensen hun aangifte inkomstenbelasting invullen. Tegenwoordig zijn veel gegevens in je belastingaangifte vooraf door de Belastingdienst ingevuld. Het is belangrijk om deze te controleren en aan te passen waar nodig. Vooral bij veranderingen in je hypotheek of persoonlijke situatie kan het lastig blijken om een juiste aangifte te doen.  

Misschien heb je onlangs een huis gekocht? Of staat je oude woning te koop terwijl je al in een andere woning woont? Heb je wellicht je hypotheek in 2020 veranderd, bijvoorbeeld vanwege de lage rentestand? Of is je persoonlijke situatie veranderd door een echtscheiding? Hieronder lees je  een aantal aandachtspunten die je op weg kunnen helpen bij je aangifte inkomstenbelasting 2020.

De juiste waarde van je woning

Had je in 2020 een eigen huis waarin je woonde? Dan moet je in box 1 een bedrag optellen bij je inkomen, waarover je belasting betaalt. Dit bijgetelde bedrag heet het eigenwoningforfait. Voor de belastingaangifte over 2020 is je eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019. Deze waarde staat in de gemeentelijke WOZ-beschikking die je begin 2020 ontving. De meeste gemeentes versturen deze beschikkingen in de eerste acht weken van het jaar. Het kan dus zijn dat je kort voordat je je aangifte over 2020 invult, een WOZ-waarde hebt ontvangen van je gemeente. Maar deze beschikking heb je pas nodig bij de belastingaangifte over 2021 die je volgend jaar doet. Je WOZ-waarde van de afgelopen jaren kun je ook raadplegen via het openbare register WOZ Waardeloket 

Aftrekbare kosten in box 1

Sommige kosten die je in 2020 hebt gemaakt voor het opnemen, veranderen of aflossen van een hypotheek voor je eigen huis, mag je aftrekken in box 1. Bijvoorbeeld advies- en bemiddelingskosten voor je adviseur en administratie- of afhandelingskosten voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het veranderen van een bestaande hypotheek. Ook notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte zijn aftrekbaar, net als taxatiekosten mits deze taxatie vereist was voor het krijgen van je hypotheek. Verder zijn kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie – ook wel borgtochtprovisie – fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst heeft op haar website een overzicht van de aftrekbare kosten 

Vergoeding betaald voor vervroegde aflossing

Heje in 2020 je hypotheek overgesloten of je rentepercentage tussentijds aangepast en moest je hiervoor een vergoeding aan de bank betalen? Of heb je een aflossing op je hypotheek gedaan waarvoor je een vergoeding voor vervroegde aflossing moest betalen? Dan kun je deze vergoeding in box 1 aftrekken. Heb je gekozen voor rentemiddeling? Dan betaal je de vergoeding niet ineens maar is deze verwerkt in je nieuwe rentepercentage. Je trekt dan de nieuwe rente af als betaalde hypotheekrente.  

Verhuizing in 2020

Als je bent verhuisd in 2020, dan krijg je te maken met een aantal aanvullende regels voor hypotheekrenteaftrek. Bekijk daarom de volgende pagina’s van de Belastingdienst voor meer duidelijkheid bij het invullen van je belastingaangifte 2020. Onder andere de onderstaande vragen kunnen bij verhuizen relevant zijn:  

  • het begrip ‘eigen woning’: hoe gaat het als je tijdelijk twee woningen hebt 
  • hoe bereken je het eigenwoningforfait bij een verhuizing?  
  • de bijleenregeling: welke invloed heeft overwaarde?  
  • fiscale regels en overgangsrecht: welke regels gelden er voor je nieuwe hypotheek als je al een bestaande hypotheek had?   

Een hypotheek bij je BV of familie

Heb je een hypotheek voor je eigen huis gesloten na 2012 bij bijvoorbeeld je BV of een familielid? En valt deze hypotheek onder de huidige regels voor de hypotheekrenteaftrek? Voor de hypotheekrenteaftrek moet je dan onder andere in maximaal 30 jaar de hele hypotheek terugbetalen volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. Je moet ook over deze hypotheek jaarlijks informatie geven in je belastingaangifte. Anders kun je de renteaftrek voor deze hypotheek kwijtraken. 

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Heb je je vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl je ex-partner daar nog woont? Dan kun je nog maximaal 24 maanden nadat je dat huis definitief hebt verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over je eigendomsgedeelte. Je moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor je eigendomsgedeelte vermelden. Betaalt je ex-partner geen huur aan jou? Dan staat daar bij jou een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. Je hebt immers woongenot verschaft aan je ex-partner. Betaal je meer, of juist minder rente dan je aandeel in de hypotheek? Dan moet je misschien een deel aangeven als betaalde of ontvangen alimentatie.  

Hierboven heb je een aantal aandachtspunten gelezen over je eigen huis en hypotheek in de belastingaangifte 2020. Door alle fiscale regels en uitzonderingen is dit voor veel mensen een complex onderdeel van de jaarlijkse belastingaangifte. Het is dan ook heel goed mogelijk dat je situatie vragen oproept die niet in dit blog zijn behandeld. Een goede informatiebron is de website van de Belastingdienst, waar veel vragen worden beantwoord. Ook in het aangifteprogramma kun je via de knop met het vraagteken bij verschillende items een nadere toelichting lezen. Verder kun je voor meer informatie de Belastingtelefoon (0800-0543) raadplegen. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte, hoe ingewikkeld je situatie ook is. Twijfel je of heb je specifieke vragen over je persoonlijke situatie? Raadpleeg dan een fiscaal adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.