Direct naar content

Een eigen woning en hypotheek zorgen regelmatig voor vragen als mensen hun aangifte inkomstenbelasting invullen. Gelukkig zijn tegenwoordig veel gegevens in uw belastingaangifte vooraf door de Belastingdienst ingevuld. Het is belangrijk om de informatie te controleren en waar nodig aan te passen. Vooral bij veranderingen in uw hypotheek of in uw persoonlijke situatie kan het lastig zijn om een juiste aangifte te doen.

Misschien heeft u onlangs een huis gekocht? Of staat uw oude woning te koop terwijl u al in een andere woning woont? Heeft u wellicht uw hypotheek in 2023 veranderd? Of is uw persoonlijke situatie veranderd door een echtscheiding? Hieronder leest u een aantal aandachtspunten die u op weg kunnen helpen bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2023.

De juiste waarde van uw woning

Had u in 2023 een eigen woning als hoofdverblijf? Dan dient u in box 1 een bedrag op te tellen bij uw inkomen, waarover u belasting betaalt. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Als de WOZ-waarde van uw woning lager is dan € 1.200.000, is de bijtelling 0,35% van de WOZ-waarde. Voor zover de WOZ-waarde boven deze grens ligt, is de bijtelling 2,35%.

Voor de belastingaangifte over 2023 is het eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2022. Deze waarde staat in de gemeentelijke WOZ-beschikking die u waarschijnlijk al begin 2023 ontving. De meeste gemeentes versturen deze beschikkingen in de eerste acht weken van het jaar. Het kan dus zijn dat u kort voordat u uw aangifte over 2023 invult, een WOZ-waarde heeft ontvangen van uw gemeente. Maar deze beschikking heeft u pas nodig bij de belastingaangifte over 2024 die u volgend jaar doet. WOZ-waardes van de afgelopen jaren kunt u ook raadplegen via het openbare register WOZ Waardeloket.

Aftrekbare kosten in box 1

Bepaalde kosten die u in 2023 heeft gemaakt voor het opnemen, veranderen of aflossen van een hypotheek voor uw eigen woning, mag u aftrekken in box 1. Dit zijn bijvoorbeeld advies- en bemiddelingskosten en administratie- of afhandelingskosten voor het afsluiten van hypotheek. Deze kosten zijn aftrekbaar bij een nieuwe hypotheek maar ook bij het veranderen van een bestaande hypotheek. Ook notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte en de kosten van de bankgarantie zijn aftrekbaar. Net als taxatiekosten die zijn gemaakt voor het krijgen van een hypotheek. Verder zijn kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst geeft op de website een overzicht van de aftrekbare kosten.

Vergoeding betaald voor vervroegde aflossing

Heeft u in 2023 uw hypotheek overgesloten of uw rentepercentage tussentijds aangepast en moest u hiervoor een vergoeding (soms boeterente genoemd) aan de bank betalen? Of heeft u een (extra) aflossing op uw hypotheek gedaan waarvoor u een vergoeding aan de bank moest betalen? Dan kunt u deze vergoeding in box 1 aftrekken. Heeft u gekozen voor rentemiddeling? Dan betaalt u de vergoeding niet ineens maar is deze verwerkt in uw nieuwe rentepercentage. U trekt dan de nieuwe rente af als betaalde hypotheekrente.

Verhuizing in 2023

Als u verhuisd bent in 2023 krijgt u te maken met een aantal aanvullende regels voor hypotheekrenteaftrek. Bekijk daarom de volgende pagina’s op de website van de Belastingdienst. De onderstaande vragen kunnen bij verhuizen relevant zijn:

Een hypotheek bij uw bv of familie

Heeft u een hypotheek voor uw eigen huis gesloten na 2012 bij bijvoorbeeld uw bv of een familielid? En valt deze hypotheek onder de huidige regels voor de hypotheekrenteaftrek? Voor de hypotheekrenteaftrek moet u dan onder andere in maximaal 30 jaar de hele hypotheek terugbetalen volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. Ook moet u over deze hypotheek jaarlijks informatie geven in uw belastingaangifte. Anders kunt u de renteaftrek voor deze hypotheek kwijtraken.

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Heeft u uw vorige eigen woning verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u de woning definitief hebt verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Betaalt uw ex-partner geen huur aan u? Dan staat daar bij u een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U heeft immers woongenot verschaft aan uw ex-partner. Betaalt u meer, of juist minder rente dan uw aandeel in de hypotheek? Dan moet u misschien een deel aangeven als betaalde of ontvangen alimentatie. Meer informatie leest u op de pagina van de Belastingdienst.

Slim verdelen tussen fiscaal partners

Bent u fiscaal partners van elkaar? Dan mag u zelf kiezen in welke verhouding u de ‘inkomsten uit eigen woning’ – d.w.z. het saldo van bijtelling eigenwoningforfait en aftrekbare rente en kosten – in de aangifte inkomstenbelasting onderling verdeelt. Met name als het overige inkomen in box 1 van u en uw partner sterk verschilt, kan het honderden tot soms wel duizenden euro’s verschil uitmaken hoe u de ‘hypotheekrenteaftrek’ onderling verdeelt. Hoe dat zit, leest u in dit artikel.

Meer informatie

Hierboven heeft u een aantal aandachtspunten gelezen over uw eigen huis en hypotheek in de belastingaangifte 2023. Door alle fiscale regels en uitzonderingen is dit voor veel mensen een complex onderdeel van de jaarlijkse belastingaangifte. Het is dan ook heel goed mogelijk dat uw situatie vragen oproept die niet in dit blog zijn behandeld. Een goede informatiebron is de website van de Belastingdienst, waar veel vragen worden beantwoord. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte, hoe ingewikkeld uw situatie ook is. Twijfelt u of hebt u specifieke vragen over uw persoonlijke situatie? Raadpleeg dan een fiscaal adviseur.

Voorkom de 8 veelgemaakte fouten tijdens de belastingaangifte

Vindt u het lastig of ingewikkeld om aangifte te doen? Onze belastingexperts hebben de 8 veelgemaakte fouten voor u op een rij gezet. Bekijk ook ons handige stappenplan. U zult zien dat het best meevalt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.