Direct naar content
  • Auteur

Sinds 1 april 2017 mag diegene met pensioen in eigen beheer (PEB) zijn pensioen afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Vanaf 1 juli 2017 moest het PEB premievrij zijn gemaakt. Ik heb eerder geschreven over de wet uitfasering pensioen in eigen beheer die dit regelt.

Hoeveel (in de meeste gevallen) DGA’s hebben hun pensioen in 2017 afgekocht of omgezet in een ODV? Staatssecretaris Snel heeft onlangs de cijfers bekendgemaakt.

Meerderheid DGA’s kiest voor niets doen met hun PEB

  • Van de ongeveer 140.000 DGA’s met pensioen in eigen beheer hebben in 2017 27.497 DGA’s (20%) gekozen voor de omzetting in een ODV.
  • 42.792 DGA’s (30%) hebben hun pensioen afgekocht.
  • Dat betekent dat ongeveer 70.000 DGA’s (50%) nog geen gebruik hebben gemaakt van de fiscale faciliteiten of geen gebruik konden maken van deze fiscale faciliteiten.

Dat laatste is met name het geval als de ex-partner niet wil meewerken.

Maar er kan ook een fiscale reden aan ten grondslag liggen: het kan gunstig zijn om het PEB pas in 2019 om te zetten in een ODV. De komende tijd groeit het premievrije pensioen nog behoorlijk aan. Deze aangroei is groter dan de ODV mag aangroeien. Dat betekent een hogere aftrekpost, dus een lagere (boekhoudkundige) winst en de BV hoeft dan dus minder vennootschapsbelasting te betalen.

Tot eind 2019 de tijd om PEB om te zetten, voordeel wordt minder groot

Tot eind 2019 kan iemand met PEB nog fiscaal gunstig afkopen of het PEB omzetten in een ODV. Het voordeel bij afkoop is ten opzichte van vorig jaar wel minder groot geworden. In 2019 wordt het voordeel nog minder. Dat verklaart wellicht waarom veel mensen vorig jaar hun pensioen al hebben afgekocht.

Afkoop van pensioen in eigen beheer: hogere opbrengst voor de schatkist dan verwacht

De afkoop heeft de schatkist in 2017 circa € 3,3 miljard opgeleverd. Deze opbrengst is hoger dan het voor 2017 verwachte bedrag van € 2,1 miljard. De voor 2018 en 2019 verwachte bedragen blijven ongewijzigd omdat momenteel niet te zeggen is of de hogere opbrengst het gevolg is van een grotere belangstelling voor de afkoopregeling als geheel of dat het slechts gaat om de situatie dat DGA’s vrijwel alleen in 2017 van de afkoopregeling gebruik wensen te maken.

DGA in buitenland of mede-aandeelhouder

Het zou kunnen zijn dat een DGA nog geen besluit heeft genomen omdat hij in het buitenland woont. Dat het nemen van een besluit dan lastiger wordt, leest u  in mijn artikel ‘PEB: wonen in het buitenland’. Het kan ook zijn dat de DGA en zijn mede-aandeelhouder samen nog een besluit moeten nemen wat met PEB te doen. In mijn blog ‘PEB: de rol van uw medeaandeelhouder’ van 9 maart 2017 vindt u wat aandachtspunten.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.