Direct naar content

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die vóór 20 september 2016, 15.15 uur vermogen uit hun holding-BV hebben ondergebracht in een NV of fonds voor gemene rekening met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) zitten goed. Maar voor wie dit nu nog wil doen, zal dit geen voordeel meer opleveren als het aan het kabinet ligt. In veel gevallen zal dit zelfs nadelig uitpakken ten opzichte van binnen de BV blijven beleggen. Waarom is dit niet langer voordelig?

Voortaan direct afrekenen in box 2

Tot nu toe was het mogelijk om eigen vermogen uit een BV ‘fiscaal geruisloos’ onder te brengen in een VBI. De belastingclaim van 25% in box 2 verhuisde dan mee naar de VBI. Onder strikte voorwaarden kent de Belastingdienst de VBI-status op verzoek toe aan een NV of fonds voor gemene rekening. Een VBI betaalt helemaal geen vennootschapsbelasting (vpb). Dat is uiteraard voordeliger dan beleggen binnen een BV die wél 20%–25% vpb betaalt over de winst. Een in het Belastingplan 2017 voorgestelde wetswijziging zorgt ervoor dat onderbrengen van vermogen in een VBI niet langer fiscaal geruisloos kan. Dit met terugwerkende kracht tot het moment waarop het wetsvoorstel werd ingediend. Voortaan moet de (positieve) belastingclaim van 25% in box 2 op het vermogen dat in een VBI wordt ondergebracht direct worden afgerekend.

Waarom het voordeel verdwijnt

Een eenvoudige rekensom laat zien waarom het dan geen zin meer heeft voor de DGA om vermogen in een VBI onder te brengen. Als het vermogen binnen de BV blijft, kan de BV over 100% vermogen rendement maken. Na 20% vpb blijft hier 80% van over. En als daar vervolgens nog 25% box 2-belasting af gaat, resteert 60% van het rendement over 100% vermogen. Bij belegging in een VBI blijft nog maar 75% voor belegging beschikbaar. De VBI hoeft dan weliswaar geen vennootschapsbelasting te betalen. Maar er resteert na aftrek van 25% box 2-belasting uiteindelijk maar 75% van het rendement over 75% vermogen, ofwel 56,25%. En dat is – bij een rendement groter dan nul – altijd minder dan 60% van 100%! Is sprake van een effectief vpb-tarief van 25% binnen de BV? Dan resteert 75% van het rendement over 100% vermogen binnen de BV. Houden we vervolgens rekening met 25% box 2-belasting, dan levert dat netto eveneens 56,25% op. Afrekenen van de belastingclaim en verder beleggen in een VBI levert ook in die situatie geen voordeel op.

Geen gevolgen voor bestaande gevallen

Voor DGA’s die al een VBI hadden, dan wel het verzoek voor toekenning van de VBI-status vóór 20 september 2016, 15.15 uur bij de Belastingdienst hebben ingediend, heeft de maatregel geen gevolgen. Voor hen blijft beleggen binnen de VBI voordelig.

BV naar buitenland biedt geen soelaas

Het kabinet wil voorkomen dat het – zoals vóór invoering van het VBI-regime – weer  aantrekkelijk zou worden voor DGA’s om hun BV te verhuizen naar een land waar niet of nauwelijks belasting wordt geheven over het beleggingsrendement van de BV. Daarom gaan dezelfde maatregelen gelden als de BV een zogenaamd laag belast buitenlands beleggingslichaam wordt. Ook dan moet de (positieve) belastingclaim in box 2 voortaan direct worden afgerekend.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.