Direct naar content

Als u met pensioen gaat, zal uw inkomen meestal uit een AOW-uitkering en een pensioenuitkering bestaan. Vanaf 2022 krijgt u AOW als u 66 jaar en 7 maanden bent. Dit wordt vanaf 2024, 67 jaar (let op: hier liggen tabellen aan ten grondslag gebaseerd op geboortedata). 

Hoeveel inkomen u na uw pensionering nodig heeft, is lastig te bepalen. Een veelgebruikte richtlijn is 70% van uw inkomen voorafgaand aan uw pensioen. De gedachte hierachter is dat u met 70% van dit inkomen na uw pensionering uw levensstijl kunt blijven voortzetten. De vraag is of het pensioeninkomen overeenkomt met uw gewenst netto besteedbaar inkomen. En als u eerder wilt stoppen met werken, hoe zit dat dan? 

In dit artikel noem ik, aanvullend op mijn vorige artikel, 3 mogelijkheden welke ik onderbouw met indicatieve getallen om eerder van uw pensioen te genieten. Dit kunt u spiegelen aan uw eigen situatie om hierin inzicht te krijgen. 

1. Vervroegen van uw ouderdomspensioen

De meeste pensioenregelingen bieden de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan. Wel is er altijd een ondergrens, bijvoorbeeld 60 jaar. Als u eerder met pensioen gaat, ontvangt u een lagere pensioenuitkering dan wanneer u doorwerkt tot aan uw pensioendatum 

Wat betekent dit voor u?

Stel dat uw pensioen op uw 68e ingaat en jaarlijks €10.000 bedraagt en dat u dit wilt vervroegen naar uw 65e. De vraag is dan, hoeveel u inlevert op uw pensioen. Als vuistregel kunt u aanhouden dat ieder jaar dat uw pensioen eerder ingaat ongeveer 6 a 7 % verlaging van uw pensioen inhoudt. Uw pensioen zal dan verlaagd worden naar rond de €8.000 (indicatief). 

Deeltijdpensioen kan ook interessant zijn als u nog niet volledig wilt stoppen met werken. Bij veel pensioenregelingen is het mogelijk om vóór uw pensionering in deeltijd te gaan werken. Zo kunt u bijvoorbeeld voor 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt. Als u minder gaat werken, gaat uw inkomen natuurlijk wel omlaag. 

2. Hoog / laag pensioen

Op de pensioendatum heeft u de mogelijkheid om voor een hoog / laag pensioen te kiezen. Dit betekent dat u de eerste jaren meer pensioen ontvangt dan daarna. Dat mag in de verhouding 100 : 75. U kunt u ervoor kiezen om in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen. Daarna ontvangt u dan levenslang minder pensioen. Dat kan interessant zijn als u in uw eerste pensioenjaren hogere uitgaven verwacht en later lagere uitgaven.  

Wat betekent dit voor u?

Stel dat u een levenslang pensioen heeft van €10.000 en dat u in de 1e 5 jaar van uw pensioen een hogere uitkering wilt hebben. Hoe verhoudt dit zich dan ? Als vuistregel kunt u aanhouden dat het hogere pensioen ongeveer 20 a 22% hoger is dan uw levenslange pensioen en dat het lage pensioen ongeveer 10% lager is dan het levenslange pensioen. In getallen is dit: de 1e 5 jaar zal het pensioen rond de €12.250 bedragen en daarna €9.000.  

3. Uitruilen van partnerpensioen naar ouderdomspensioen en andersom

Partnerpensioen uitruilen kan interessant zijn als u zelf geen partner heeft of als uw partner een eigen pensioen heeft. U kunt op de pensioendatum beslissen of u het nabestaandenpensioen wilt omzetten in een hoger oudedagspensioen. Dit betekent wel dat er bij overlijden een lager of geen nabestaanden pensioenuitkering is. Dit kan ook andersom. U kunt ook ouderdomspensioen omzetten in een hoger nabestaanden pensioen. 

Wat betekent dit voor u?

Stel dat er € 7.000 nabestaandenpensioen is verzekerd en u dit wilt omzetten naar een oudedagspensioen dan zal (indicatief) uw oudedagspensioen ongeveer 25% van   7.000 = € 1.750 hoger zijn. Omgekeerd kan ook interessant zijn. Het omzetten van   € 1.000 oudedagspensioen resulteert in ongeveer 3.500 nabestaandenpensioen. 

Aanvullend op de genoemde 3 mogelijkheden heb ik in een eerder artikel geschreven over de mogelijkheid om 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen. Hierdoor blijft er wel een lagere pensioen uitkering over. 

Kunt u eerder stoppen met werken?

Het is verstandig om tijdig actie te ondernemen en de mogelijkheden van uw pensioenregeling(en) te beoordelen als u eerder met pensioen wilt gaan. Als de genoemde mogelijkheden niet voldoende zijn dan is het verstandig om met extra vermogensopbouw te beginnen en hiervoor tijdig geld te reserveren. Het is raadzaam eerst een financieel plan op te laten stellen door een van onze collega’s om inzicht te krijgen en dan de mogelijkheden door te spreken. 

 Tot slot

Pensioenmaterie is vaak complex. Eerder met pensioen gaan draait vooral om vooruitdenken. Bespreek regelmatig uw financiële situatie en toekomstwensen met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen of door een vermogensplanning te laten maken. Wij denken graag met u mee! 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.