Direct naar content

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan betaalt u minder in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat komt doordat u vanaf dan geen AOW-premie meer hoeft te betalen. Hoe zit het ook alweer met de AOW-leeftijd in 2020 en in de toekomst? En hoe ziet de belastingheffing in box 1 in het eerste jaar van de AOW-leeftijd eruit? Over de eerste schijf betaalt u dan een aangepast belastingtarief. Hoelang blijft dit premievoordeel naar verwachting bestaan? Daarover leest u hieronder meer informatie.

AOW-leeftijd

In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden, evenals in 2021. De AOW-leeftijd loopt de jaren daarna stapsgewijs op naar 67 jaar in 2024. Minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief (D66) van Financiën willen dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 niet met 1 jaar, maar met 8 maanden stijgt per jaar dat we langer leven. Op de pagina AOW leeftijd stijgt minder snel leest u hier meer over.

Premievoordeel

In 2020 bedraagt de AOW-premie 17,9% en wordt berekend over maximaal € 34.712 van het belastbaar inkomen in box 1. Het premievoordeel dat daardoor ontstaat, kan daarmee oplopen tot ruim € 6.200 netto per jaar. Maar in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, is het voordeel afhankelijk van de maand waarin dat gebeurt. Tegenover het premievoordeel staat dat sommige heffingskortingen vervallen of lager worden vanaf de AOW-leeftijd.

Mogelijke veranderingen in ons belastingstelsel
Het is de vraag hoelang dit premievoordeel blijft bestaan. Medio mei 2020 heeft het Ministerie van Financiën het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ gepubliceerd. In het onderdeel De Nederlandse belastingmix staat onder andere dat het voor de belasting op arbeid met het oog op de stijgende zorgkosten van belang is om de tarieven van de loon- en inkomensheffing (box 1) en de premies werknemersverzekeringen te (blijven) verlagen. Over de AOW-premie: “Daarnaast kan meer neutraliteit en toekomstbestendigheid van de grondslag arbeid worden bereikt door de AOW-premie te fiscaliseren.” Het is dan ook mogelijk dat de regering in de toekomst de huidige vrijstelling van AOW-premie afschaft of afbouwt.

Afzonderlijke tabel in eerste jaar

Stel u bent geboren in januari 1954. Dan heeft u met 66 jaar en 4 maanden in mei 2020 de AOW-leeftijd bereikt. Stel u ontvangt in 2020 € 15.000 aan loon en aan AOW en pensioenuitkering samen € 20.000. In totaal is uw inkomen uit werk en woning in box 1 dan € 35.000. U betaalt op basis hiervan dan over de eerste € 34.712 het tarief van 25,41% (zie voor het percentage de onderstaande Tabel 1. bij de maand mei) en over de resterende € 288 in dit voorbeeld 37,35% in 2020 (zie hierna).

U bereikt in 2020

de AOW-leeftijd in de maand

Percentage schijf 1

(t/m €34.721)

Januari 19,45%
Februari 20,94%
Maart 22,43%
April 23,92%
Mei 25,41%
Juni 26,90%
Juli 28,40%
Augustus 29,89%
September 31,38%
Oktober 32,87%
November 34,36%
December 35,85%

Tabel 1. Tarief in 1e schijf in box 1 bij bereiken AOW-leeftijd in 2020, bron: Belastingdienst

Hoger belastbaar inkomen in box 1

Over het gedeelte van uw belastbaar inkomen boven € 34.712 betaalt u hetzelfde tarief als iemand onder de AOW-leeftijd. Boven dit bedrag bevat het tarief namelijk helemaal geen premies. Bij een belastbaar inkomen in box 1 van meer dan € 34.712 (bij belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 is dat meer dan € 35.375) tot en met € 68.507 is het tarief 37,35% in 2020. En voor zover het belastbaar inkomen uitkomt boven € 68.507, is het tarief dan 49,5%. Zie daarvoor onderstaande Tabel 2. Voor de tarieven in 2021 verwijs ik naar een ander blog hierover.

2020 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde
tarief
(inkomstenbelasting
en premies
volksverzekeringen)
€ – € 34.712 / € 35.375 * 19,45%
€ 34.712 / € 35.375 * € 68.507 37,35%
€ 68.507 € – 49,5%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2020 vanaf AOW-leeftijd
* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de eerste en tweede schijf het
bedrag van € 35.375 in plaats van € 34.712.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.