Direct naar content
3 min. leestijd

Wie met pensioen gaat, heeft nog niet altijd de AOW-leeftijd (in 2017: 65 jaar en 9 maanden). Anderen hebben die leeftijd wel bereikt als de pensioendatum aanbreekt. Vanaf de AOW-leeftijd gaat u minder betalen in de eerste 2 belastingschijven – die schijven gaan tot circa €34.000 – in box 1 van de inkomstenbelasting. Want dan betaalt u geen AOW-premie (2017: 17,9%) meer.

Premievoordeel

Het premievoordeel dat daardoor ontstaat, kan oplopen tot ruim €6.000 netto per jaar. Maar in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, is het voordeel afhankelijk van de maand waarin dat gebeurt. Tegenover het premievoordeel staat dat sommige heffingskortingen vervallen of lager worden vanaf de AOW-leeftijd.

Afzonderlijke tabel voor het eerste jaar

Stel u bent geboren in juli 1951. Dan heeft u in april 2017 de AOW-leeftijd bereikt. U heeft bijvoorbeeld in 2017 €14.000 loon ontvangen. En u ontvangt aan AOW en pensioenuitkering samen €18.000. In totaal is uw inkomen uit werk en woning in box 1 €32.000. U betaalt dan in het belastingjaar 2017 over de eerste €19.982 het tarief van 23,12% en over €12.018 (€32.000 -/- €19.982) het tarief van 27,37% (zie voor de percentages onderstaande tabel bij april).

Tarieven box 1, schijf 1 en 2 als u in 2017 de AOW-leeftijd bereikt. U bereikt in 2017

de AOW-leeftijd in de maand

Percentage schijf 1

(t/m € 19.981)

Percentage schijf 2

(vanaf € 19.982 t/m € 33.790)

Januari 18,65% 22,90%
Februari 20,14% 24,39%
Maart 21,63% 25,88%
April 23,12% 27,37%
Mei 24,61% 28,86%
Juni 26,10% 30,35%
Juli 27,60% 31,85%
Augustus 29,09% 33,34%
September 30,58% 34,83%
Oktober 32,07% 36,32%
November 33,56% 37,81%
December 35,05% 39,30%

Bron: Rijksoverheid

Voor degene die in 2017 jonger is dan de AOW-leeftijd is het tarief bij de bedragen uit het voorbeeld 36,55% over €19.982 en 40,8% over €12.018 in 2017. In dit voorbeeld is het premievoordeel voor u, ten opzichte van degene onder de AOW-leeftijd, circa €4.300.

Hoger belastbaar inkomen in box 1

Over het gedeelte van uw belastbaar inkomen boven €33.791 betaalt u hetzelfde tarief als iemand onder de AOW-leeftijd. Omdat in de 3e en 4e belastingschijf helemaal geen premies, dus ook geen AOW-premie, zijn begrepen in het tarief. Bij een belastbaar inkomen in box 1 van meer dan €33.791 – bij belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 is dat meer dan €34.130 – tot en met €67.072 is het tarief 40,8%. En voor zover dat uitkomt boven €67.072 is dat 52% in 2017.

Hoelang nog?

Het is de vraag hoelang dit AOW-premievoordeel blijft bestaan. In ieder geval is het interessant dat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte III een afzonderlijk (lager) tarief is ingetekend voor belastingbetalers met AOW.

 

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.