Direct naar content

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u minder in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat komt doordat u volgens de huidige regels vanaf dat moment geen AOW-premie meer hoeft te betalen. Hoe zit het ook alweer met de AOW-leeftijd in 2021 en in de toekomst? En hoe zien de tarieven in box 1 in het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd eruit? Over de eerste schijf betaalt u dan een aangepast tarief. Hoelang blijft dit premievoordeel naar verwachting bestaan? Daarover staat hieronder meer informatie.

In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden, in 2022 66 jaar en 7 maanden. De AOW-leeftijd loopt daarna verder stapsgewijs op naar 67 jaar in 2024; naar verwachting geldt die leeftijd ook in 2025 en 2026. Vanaf 2026 zal de AOW-leeftijd niet met 1 jaar, maar met 8 maanden stijgen per jaar dat we langer leven. De AOW leeftijd stijgt dan minder snel. Op de pagina: ‘Wet verandering koppeling AOW-leeftijd’ leest u daar meer over.

Premievoordeel

Zoals hierboven al opgemerkt, betaalt u geen AOW-premie meer wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Dat levert een premievoordeel op. In 2021 bedraagt de AOW-premie 17,9% en wordt berekend over maximaal € 35.129 van het belastbaar inkomen in box 1. Het premievoordeel dat daardoor ontstaat, kan daarmee oplopen tot ongeveer € 6.300 netto per jaar. Maar in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, is het voordeel afhankelijk van de maand waarin dat gebeurt. Tegenover het premievoordeel staat dat sommige heffingskortingen lager worden of vervallen vanaf de AOW-leeftijd. Zie daarvoor het ‘Overzicht heffingskortingen 2021’ van de Belastingdienst.

Degenen die in het buitenland onder de sociale verzekeringen vallen, betalen in principe een nog lager tarief in de eerste belastingschijf (alleen inkomstenbelasting).

Mogelijk vermindering van premievoordeel

Het is de vraag hoelang het premievoordeel voor belastingbetalers met AOW blijft bestaan. Medio mei 2020 heeft het Ministerie van Financiën het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ gepubliceerd. In het onderdeel: ‘De Nederlandse belastingmix’ staat onder andere dat het voor de belasting op arbeid met het oog op de stijgende zorgkosten van belang is om de tarieven van de loon- en inkomensheffing (box 1) en de premies werknemersverzekeringen te (blijven) verlagen. En over de AOW-premie: “Daarnaast kan meer neutraliteit en toekomstbestendigheid van de grondslag arbeid worden bereikt door de AOW-premie te fiscaliseren.”

Het is dan ook mogelijk dat de regering in de toekomst de huidige vrijstelling van AOW-premie afschaft of afbouwt. In de verkiezingsprogramma’s van onder andere D66, GroenLinks en ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stond al het voorstel om de AOW-premie te fiscaliseren.

Afzonderlijke tabel in eerste jaar

Stel u bent geboren in april 1955. Dan heeft u met 66 jaar en 4 maanden in augustus 2021 de AOW-leeftijd bereikt. Stel u ontvangt in 2021 € 45.000 aan loon én aan AOW en pensioenuitkering samen € 55.000. In totaal is uw inkomen uit werk en woning in box 1 dan € 100.000. U betaalt op basis hiervan over de eerste € 35.129 het tarief van 29,64% (zie voor het percentage de onderstaande tabel bij de maand augustus), over € 33.378 het tarief van 37,1% en over de resterende € 31.493 het tarief van 49,5% in 2021 in dit voorbeeld (zie hierna).

U bereikt in 2021

de AOW-leeftijd in de maand

Percentage schijf 1

(t/m €35.129)

Januari 19,20%
Februari 20,69%
Maart 22,18%
April 23,68%
Mei 25,17%
Juni 26,66%
Juli 28,15%
Augustus 29,64%
September 31,13%
Oktober 32,63%
November 34,12%
December 35,61%

Tabel. Tarief in 1e schijf in box 1 bij bereiken AOW-leeftijd in 2021

Zie ook de pagina: ‘U bereikt in 2021 de AOW-leeftijd’ van de Belastingdienst.

Hoger belastbaar inkomen in box 1

Over het gedeelte van uw belastbaar inkomen boven € 35.129 betaalt u hetzelfde tarief als iemand onder de AOW-leeftijd. Boven dit bedrag bevat het tarief namelijk helemaal geen premies, alleen inkomstenbelasting. Bij een belastbaar inkomen in box 1 tussen € 35.129 en € 68.507 is het tarief 37,1% in 2021. En voor zover het belastbaar inkomen uitkomt boven € 68.507, is het tarief 49,5%. Zie ook het blog: ‘Zo ziet de belastingheffing in box 1 eruit in 2022’ voor de tarieven in deze box in 2022.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.