Direct naar content
6 min. leestijd

Het aantal startende bedrijven groeit (+16%). Dat blijkt uit recente informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn ook veel nieuwe BV’s bij, zo meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Hieronder staan 5 belangrijke aandachtspunten voor wie een onderneming gaat starten, bedoeld als eerste hulp.

Aangezien voor startende ondernemers een periode met veel uitdagingen begint, is een goede voorbereiding heel belangrijk. Je wilt immers niets over het hoofd zien. Hoe zien uw plannen er bijvoorbeeld uit? Met welke risico’s moet u rekening houden? Welke rechtsvorm kiest u? Welke administratieve handelingen komen op u af? En tot slot, met welke belastingen krijgt u te maken? Dit is maar een selectie van alles wat er op u af kan komen. Natuurlijk kunnen andere aspecten ook belangrijk zijn. Dit is geheel afhankelijk van uw eigen situatie.

 1. Hoe zien uw plannen eruit?
  Wat gaat u doen als ondernemer? Het is vaak verstandig om uw plannen zo concreet mogelijk op te schrijven in een ondernemingsplan, ook wel ‘businessplan’ genoemd. Dat is niet verplicht, maar het geeft wel richting, overzicht en inzicht. Zijn uw plannen haalbaar? Is er een markt voor? Heeft u voldoende eigen spaargeld voor als het wat minder gaat? Kunt u beter bepaalde risico’s beperken door verzekeringen af te sluiten? Heeft u een reëel inzicht in uw sterke en zwakke punten? Dat zijn enkele voorbeelden van belangrijke vragen waarover vooral startende ondernemers nadenken. U maakt het ondernemingsplan op de eerste plaats voor uzelf. Als u geld nodig heeft voor uw bedrijf, zullen uw potentiële financiers ook geïnteresseerd zijn in uw ondernemingsplan. Misschien komt u in aanmerking voor subsidie(s)?
 2. Met welke risico’s moet u rekening houden?
  Als ondernemer loopt u ondernemersrisico‘s. Maar ondernemers willen risico’s wel zo veel mogelijk beperken. Onder andere de keuze van de rechtsvorm voor uw bedrijf is daarvoor al belangrijk (zie hierna bij punt 3). Het kan ook raadzaam zijn om bijvoorbeeld een verzekering te sluiten voor het risico dat u arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidsverzekering). En een verzekering voor het risico dat u vroeg overlijdt (overlijdensrisicoverzekering). Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsverzekeringen.
 3. Welke rechtsvorm kiest u?
  Bij de rechtsvorm gaat het om de juridische spelregels voor uw bedrijf. De rechtsvorm heeft daarnaast ook gevolgen voor een aantal belastingen (zie hierna bij punt 5). Uw wensen en de feitelijke omstandigheden bepalen uiteindelijk uw keuze voor een bepaalde rechtsvorm. In de praktijk blijkt dat een flexibele ondernemingsstructuur heel prettig is. Dat geldt in principe altijd, maar helemaal als het bedrijf binnen afzienbare tijd in andere handen overgaat. Het scheelt dan ook vaak veel geld als de ondernemingsstructuur al enige tijd zo veel mogelijk klaar is voor de (toekomstige) overdracht.De regels bij de gekozen rechtsvorm zijn op u en uw bedrijf van toepassing. In hoeverre wilt u de gevolgen van de ondernemersrisico’s beperken? In hoeverre vindt u eenvoud belangrijk? Hoe ziet uw privésituatie eruit? Dat zijn enkele belangrijke vragen bij de keuze van de rechtsvorm. Bijvoorbeeld bij een eenmanszaak bent u in privé voor 100% aansprakelijk. Bij een BV geldt een beperkte aansprakelijkheid, al kunt u in bepaalde situaties wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.Start u het bedrijf alleen? Of doet u dat samen met één of meer anderen? Dat is ook belangrijk voor de keuze van de rechtsvorm. Als u het alleen doet, dan ligt een eenmanszaak of een BV meer voor de hand. Het oprichten van een eenmanszaak is vormvrij, de oprichting van een BV gebeurt bij de notaris, maar dat kan snel en met een beperkte kapitaalinbreng.Start u het bedrijf met anderen? Dan kunt u bijvoorbeeld ook denken aan een BV of aan een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV). Maak u keuze bijvoorbeeld met de ‘keuzehulp’ van de Kamer van Koophandel. Welke rechtsvorm sluit aan bij uw situatie en uw plannen? Denk ook aan het kostenplaatje.
 4. Welke administratieve handelingen komen op u af?
  Als ondernemer moet u in ieder geval veel vastleggen. Denk er bijvoorbeeld aan dat in ieder geval een eenmanszaak en een BV moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving kost eenmalig ruim € 50. Onder andere bij een BV is het ook belangrijk dat de bestuurders tijdig worden ingeschreven. Tot dat moment bent u persoonlijk aansprakelijk.Het is ook belangrijk om een zakelijke (spaar-)rekening te openen voor uw bedrijf bij een bank. U kunt dan zakelijke en privébankzaken gescheiden houden. Eventueel kunt u op uw zakelijke spaarrekening geld apart zetten om de verschuldigde belasting voor uw bedrijf te kunnen betalen.De administratie van uw bedrijf moet u lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Voor informatie over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar. Met de Belastingdienst kunt u voor bepaalde onderdelen van de administratie kortere bewaartermijnen afspreken. U kunt ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier) en hoe gedetailleerd.
 5. Met welke belastingen krijgt u te maken?
  De rechtsvorm en de activiteiten van uw bedrijf en uw feitelijke situatie zijn van belang voor de belastingen waarmee u als ondernemer te maken krijgt. Bijvoorbeeld met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, btw en loonbelasting. Voor al deze belastingen geldt: doe op tijd de belastingaangifte.Bij een eenmanszaak bijvoorbeeld betaalt u inkomstenbelasting over de belastbare winst uit onderneming in box 1. Onder bepaalde voorwaarden kunt u onder andere gebruikmaken van de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek (voor starters geldt een extra hoog bedrag), de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Denk ook aan de MKB-winstvrijstelling. Met een aftrekpost of vrijstelling verlaagt u de belastbare winst van uw bedrijf. Dan hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. In 2022 is het tarief in box 1 37,07% tot een belastbaar inkomen van ruim € 69.000 en voor zover dat inkomen hoger is, is het tarief 49,5%.Onder andere BV’s betalen over hun belastbare winst vennootschapsbelasting. Deze winst kan de BV ook weer verminderen met aftrekposten, maar niet met bovengenoemde ondernemersaftrek. Voor dit jaar is het nog zo dat de BV over de eerste € 395.000 aan belastbare winst 15% vennootschapsbelasting moet betalen. En voor zover de belastbare winst hoger is, is het tarief 25,8%. Het kabinet heeft echter aangekondigd deze grens terug te gaan brengen tot € 200.000 per 2023.

  De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn weliswaar lager dan bovengenoemde tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. Maar om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, moet u ook rekening houden met het tarief dat u moet betalen als u geld uit uw BV haalt. In 2022 betaalt u daarover 26,9% (15% dividendbelasting en een aanvullende heffing van 11,9% inkomstenbelasting in box 2). De gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting komt in 2022 dan uit op ongeveer 38%, rekening houdend met 15% vennootschapsbelasting en 26,9% inkomstenbelasting over de resterende 85%. Ook hier heeft het Kabinet een wijziging aangekondigd. Het kabinet wil namelijk vanaf 2024 een getrapt tarief invoeren met een laag tarief van 26% over de eerste € 67.000 aan inkomen en een hoog tarief van 29,5% voor al het meerdere. Ook gaan er al stemmen in de politiek op om het toptarief nog verder te verhogen.

  Vaak is een BV fiscaal pas aantrekkelijker bij een relatief hoge belastbare winst. De hoogte daarvan is afhankelijk van diverse factoren. Maar vaak kiezen (startende) ondernemers ook bij een lage belastbare winst meteen al voor een BV om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken.

Informatie bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst

Op de pagina ‘Bedrijf starten’ op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en op de pagina ‘Startende ondernemers’ van de Belastingdienst vindt u veel van genoemde informatie terug. En leest u ook over enkele andere belangrijke aspecten.

En niet op de laatste plaats geldt: laat u zich goed adviseren, onder andere over bovenstaande punten en recente fiscale ontwikkelingen. Tijdig deskundig advies vragen, hoort immer ook bij goed ondernemerschap!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.