Direct naar content
3 min. leestijd

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u diverse keuzes in de opbouw van uw pensioen. Zo mag u uw pensioen in de bv opbouwen. Zo'n pensioen in eigen beheer heeft voordelen, maar kan ook grote risico's met zich meebrengen.

Als u uw pensioen in eigen beheer opbouwt binnen uw eigen bv, zet u vaak geen premie opzij. Daardoor is er eigenlijk geen sprake van echte pensioenopbouw. U kunt dit toch zien als pensioen, omdat de wet daarin voorziet. Volgens de wet is het opnemen van een boekhoudkundige voorziening voor het pensioen op de balans genoeg.

Belastingvoordeel pensioen eigen beheer

Als DGA kunt u ervoor kiezen om zo veel mogelijk pensioen op te bouwen. De pensioenvoorziening wordt daardoor hoger. Hierdoor wordt de eventuele winst van de bv lager, en hoeft uw bv minder vennootschapsbelasting te betalen. Daardoor lijkt het aantrekkelijk om zo veel mogelijk pensioen op te bouwen, omdat het belastingvoordeel (op korte termijn) zo hoog mogelijk is. Aan deze strategie kleven echter grote nadelen.

Liquide middelen nodig

Heeft u via de bv pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan kunt u dat niet zomaar uitkeren. Dat kan alleen als er op de pensioendatum liquide middelen zijn. Veel ondernemers realiseren zich dit te laat. Zijn die liquide middelen er niet, dan kan de bv het pensioen niet uitbetalen. De Belastingdienst kan dit zien als het afkopen van pensioen. U moet dan alsnog belasting betalen, plus een flinke boete. Samen kan dit meer zijn dan de opgebouwde pensioenvoorziening die op de balans staat.

Problemen bij lenen

Ook als u leent van uw bv, kan dat problemen opleveren. Bijvoorbeeld als er privé onvoldoende middelen aanwezig zijn om de schuld terug te betalen. De Belastingdienst kan dan oordelen dat u het pensioen voortijdig op eet. Wat er ook weer toe kan leiden, dat de Belastingdienst alsnog belasting heft en een boete rekent.

Dividend op basis van commerciële balans

Keert uw bv u dividend uit, wees dan alert. De bv mag maar een maximaal bedrag aan dividend uitkeren. Welk bedrag dat is, moet u bepalen op basis van de commerciële balans en niet op basis van de fiscale balans. De commerciële balans laat zien wat de werkelijke economische waarde van de bv is. Vaak is de commerciële waarde van het pensioen ongeveer 1,7 de pensioenvoorziening op de fiscale balans. Daardoor is het eigen vermogen op de commerciële balans vaak lager dan op de fiscale balans. Dit betekent dat de bv minder dividend kan uitkeren. Gaat de bv uit van de fiscale balans, dan keert ze misschien teveel dividend uit. Dit kan weer leiden tot een heffing en boete.

Voorziening voor nabestaandenpensioen

Heeft de bv de nabestaanden een nabestaandenpensioen toegezegd dat niet bij een verzekeraar is ondergebracht of is herverzekerd? Let dan op. Volgens de Belastingdienst moet de bv hiervoor rekening houden met een fictieve voorziening. Deze voorziening kan het eigen vermogen van de onderneming aantasten, waardoor de bv mogelijk geen of minder dividend mag uitkeren.

Daarnaast bestaat de kans dat de bv onvoldoende middelen heeft op bij uw onverhoopt overlijden nabestaandenpensioen uit te keren. Het gevolg is dat uw nabestaanden mogelijk financiële problemen krijgen. Wat zeker is in die situatie is dat uw bv failliet gaat.

Teveel belasting door nastreven belastingvoordeel

U moet er ook op letten dat u op termijn niet te veel belasting betaalt, juist door op de korte termijn een zo groot mogelijk belastingvoordeel na te streven. Door uw pensioen te maximeren, moet u later vaak 52% inkomstenbelasting betalen. Keert de bv het geld als dividend uit, dan betaalt u minder belasting: tussen de 40% en 43,75%, afhankelijk van de hoogte van de winst.

Indexatie niet altijd gunstig bij pensioen eigen beheer

De meeste DGA's hebben een geïndexeerd pensioen toegezegd gekregen. Als dat het geval is en het beleggingsbeleid van de bv niet afgestemd is op deze indexatie, kan het gebeuren dat uw bv een deel van de toevoeging aan de pensioenvoorziening fiscaal niet kan aftrekken. Om fiscaal af te kunnen trekken, moeten er immers ook opbrengsten zijn. Als uw bv zijn bedrijfsactiviteiten staakt, kunnen alleen beleggingen voor opbrengsten zorgen. Maar als de beleggingen geen goede resultaten opleveren, is er geen opbrengst. Hierdoor kan uw bv niets aftrekken. Wilt u dit voorkomen? Verkoop dan de aandelen uit de bv, die winst hebben behaald, geleidelijk in de periode dat u een pensioenuitkering ontvangt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.