Direct naar content
4 min. leestijd

In augustus publiceren we een aantal eerder geplaatste artikelen opnieuw. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 21 maart 2016.

 

Pensioen is lastig. Niet alleen voor de gemiddelde Nederlander. Maar ook voor sommige pensioenfondsen. Onderzoek uit 2010 toont aan dat 64% van de onderzochte bedrijfstakpensioenfondsen niet juist aan hun deelnemers hebben gecommuniceerd over hun pensioenaanspraken.

De pensioenwaarheid is verre van vrolijk. In dit blog de drie dingen die u echt moet weten over de AOW (1e pijler). Mijn volgende blog gaat over de drie dingen die u echt moet weten over het werknemerspensioen (2e pijler).

De AOW

De AOW is grotendeels gebaseerd op een omslagstelsel. Dat betekent dat werkenden premies betalen, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan pensioengerechtigden worden betaald.

De drie dingen die u moet weten over de AOW zijn:

1. U krijgt zeker later en mogelijk minder AOW

2. Als AOW-er betaalt u nu al mee aan uw eigen AOW

3. In het AOW spaarfonds zit 0 euro. Sterker nog: het fonds bestaat niet meer

1) U krijgt zeker later en mogelijk minder AOW

U krijgt zeker later en mogelijk minder AOW ontvangt omdat:

a) Veel minder werkenden moeten zorgen voor veel meer AOW-ers, én

b) AOW-ers langer leven

Ad a) Onderstaande twee grafieken geven de leeftijdsopbouw weer van de Nederlandse bevolking in 1957 (introductie AOW) en in 2040 (prognose). In deze animatie kunt u de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking zien.

screenshot.157

screenshot.158

Grafiek 1 Bevolkingsopbouw 1957 en 2040. Bron: CBS

In 1957 stonden er tegenover één 65+-er ongeveer 7 mensen die tot de beroepsbevolking behoorden. Nu is dat ongeveer 1:3,7. In 2040 wordt dat 1:2,6.

De beroepsbevolking bestaat uit mensen die werken en mensen die werkloos zijn. Onderstaande grafiek laat zien, dat ten opzichte van de introductie van de AOW tegenwoordig een groter percentage van de beroepsbevolking werkloos is.

screenshot.159

Grafiek 2 Werkloosheidspercentage als percentage van beroepsbevolking. Bron: CBS

Momenteel ligt het werkloosheidspercentage rond de 7% van de Nederlandse beroepsbevolking.

De conclusie is dan ook dat veel minder werkenden moeten zorgen voor veel meer AOW-ers.

Ad b) Onderstaande grafiek laat zien dat een 65 jarige steeds langer leeft.

screenshot.160

Grafiek 3 Gemiddelde levensverwachting van 65-jarige. Bron: CBS

Was bij de introductie van de AOW de resterende levensverwachting van een 65-jarige gemiddeld ongeveer 15 jaar. Inmiddels ligt dat op bijna 19 jaar. Omdat de AOW-leeftijd nu op 65,5 jaar ligt, betekent dat dus 3,5 jaar langer AOW ten opzichte van bij de introductie van de AOW.

Kortom veel minder werkenden moeten voor veel meer AOW-ers langer zorgen.

Om de AOW financierbaar te houden heeft de regering besloten om de AOW-leeftijd ieder jaar te laten stijgen tot uiteindelijk 67-jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt het tijdstip waarop de AOW ingaat afhankelijk van de levensverwachting. De vraag is of deze maatregel voldoende is.

2) Als AOW-er betaalt u al mee aan uw eigen AOW

Vóór 1996 werd de AOW volledig gefinancierd uit de AOW-premies die belastingbetalers jonger dan de AOW-leeftijd gezamenlijk opbrachten. Sinds 1996 is de AOW-premie gefixeerd op 17,9%. Maar dat is niet voldoende om de AOW-uitkeringen volledig te bekostigen. Een deel van de AOW wordt gefinancierd uit overige belastingopbrengsten. Dus een AOW-er betaalt al mee aan zijn eigen AOW.

3) In het AOW spaarfonds zit 0 euro. Sterker nog: het fonds bestaat niet meer

Halverwege de jaren ‘90 werd tevens besloten een AOW-spaarfonds op te richten. Doel: om de betaalbaarheid van de AOW te waarborgen. In 2012 is dit administratieve fonds opgeheven. Redenen: de betaalbaarheid van de AOW zou veilig zijn gesteld door de verhoging van de AOW-leeftijd en de nieuwe wetgeving waardoor werknemers per jaar minder pensioen mogen opbouwen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.