Direct naar content
  • Auteur

Hoeveel vermogen heb je eigenlijk nodig om te stoppen en toch goed te kunnen leven? Financial Focus zocht het voor u uit.

De experts van ABN AMRO MeesPierson doken op verzoek van Financial Focus in de materie. Onder hen René Bruel, expert DGA en fiscaliteit. Dus? Is die zeven miljoen een bedrag waarvan je goed kan rentenieren? En zo ja, hoe pak je dat dan aan? Bruel: ‘Uiteraard is er heel goed van te leven. De grote vraag is altijd: hoeveel heb je nodig? En sta je toe dat je inteert op het kapitaal?' Hier gaan we uit van een ton per jaar, een bedrag waar ook mensen met een hoge levensstandaard goed van kunnen leven. Uitgangspunt is verder dat het stamkapitaal in stand moet blijven.

Visual Dossier_REKENVOORBEELD 1

Stel, een vermogende heeft 7 miljoen euro in de B.V.. Hoe kom je dan aan een ton netto inkomen per jaar? € 100.000 is een veelgenoemd bedrag onder vermogenden als antwoord op de vraag met hoeveel geld per jaar ze comfortabel kunnen leven. Een ruime €8.000 per maand is meer dan ze het grootste deel van hun werkzame leven verdienden.

René Bruel rekent voor. Er zit dus 7.000.000 euro in de B.V. De vennootschapsbelasting (vpb) over rendement in de B.V. bedraagt 20%. Vervolgens wordt dat bedrag nog belast in box 2. Het percentage: 25%. De cumulatieve belastingdruk bedraagt precies 40%. Namelijk 20% vpb + 25% (box2) over de resterende 80%. Dus 60% mag je netto besteden.

Wie 100.000 euro per jaar uit zijn vermogen wil halen, maakt de volgende rekensom: 100.000 ÷ (60% x 7.000.000) = 2,38%. Een vermogende met 7 miljoen in de B.V. dient dus 2,38% rendement te behalen over dat vermogen om jaarlijks 100.000 euro netto inkomen privé te realiseren. Hoe dat lukt – via inkomen uit vastgoed, aandelen, een spaarrekening of obligaties, is een ander verhaal.

Nog een rekensom:

Visual Dossier_REKENVOORBEELD 2

Wat als het vermogen in één keer volledig wordt overgeheveld van de B.V. naar privé? U rekent dus meteen af met de fiscus. Dat houdt in dat u 25% van uw vermogen ineens naar de Belastingdienst brengt. Dat lijkt onaantrekkelijk. Maar die 25% dient sowieso een keer betaald te worden. Namelijk uiterlijk bij overlijden.

U houdt in dit geval 75% van 7.000.000 over: 5.250.000. Dat geld belandt in Box 3. Met dat geld moet een inkomen worden gerealiseerd. We gaan opnieuw voor 100.000 euro netto per jaar. Voordat er ook maar één euro netto te besteden is, moet u de vermogensrendementsheffing zien goed te maken. Wat u ook met uw vermogen doet, de fiscus komt elk jaar 1,2% van dat vermogen ophalen. Dat is precies 63.000 euro. Om te komen tot het gewenste inkomen van 100.000 euro telt u daar 63.000 euro bij op. Dan ziet de som er als volgt uit: (100.000 + 63.000) ÷ 5.250.000 x 100% = 3,10%.

U moet dus 3,10% rendement behalen om bij een overheveling van vermogen van B.V. naar privé over een ton per jaar te kunnen beschikken.

2,38 of 3,1% rendement dus. Lijkt dat mee te vallen? Bedenk wel dat rentepercentages al jaren lager zijn dan dit percentage. U moet die 2,38% of 3,1% nog wel zien te halen. Althans: als u zeven miljoen vermogen hebt. En 100.000 euro netto inkomen wilt.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.