Direct naar content

Zonnepanelen zijn populair. Er zijn in Nederland al meer dan anderhalf miljoen huizen met zonnepanelen op het dak en er zullen er de komende jaren er nog veel meer zonnepanelen geplaatst worden.

Maar wat is de invloed van zonnepanelen op uw WOZ-waarde? En als u geld leent om zonnepanelen te kopen, is de betaalde rente dan fiscaal aftrekbaar? Hieronder leest u daar meer over.

Roerende en onroerende zonnepanelen

Er bestaan geïntegreerde zonnepanelen en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Geïntegreerde zonnepanelen dienen tegelijkertijd als dakbedekking. Niet-geïntegreerde zonnepanelen staan los op het dak en dienen niet als dakbedekking, maar alléén om stroom op te wekken. Als de zonnepanelen makkelijk van de woning te verwijderen zijn, kunt u ze als roerend beschouwen. Maar soms zijn de zonnepanelen (erg) vast verbonden aan het dak. Zijn deze zonnepanelen dan toch niet onroerend? In een besluit van 1 januari 2020 van de Staatssecretaris van Financiën vindt hij dat deze vraag civielrechtelijk moet worden beantwoord. In het onderdeel ‘btw op zonnepanelen’ in hetzelfde besluit maakt hij het onderscheid tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Volgens de staatssecretaris zijn geïntegreerde zonnepanelen onroerend en niet-geïntegreerde zonnepanelen roerend.

Zijn (alle) zonnepanelen toch onroerend?

Het is duidelijk dat geïntegreerde zonnepanelen onroerend zijn. Maar er zijn veel discussies over niet-geïntegreerde zonnepanelen. In diverse rechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren is steeds meer duidelijkheid gegeven over situaties waarin er sprake is van roerende en/of onroerende goederen. Uit deze jurisprudentie blijkt dat er sprake is van onroerende goederen als deze niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen zijn en bestemd zijn om duurzaam op dezelfde plaats te blijven. Dit betekent dat veel niet-geïntegreerde zonnepanelen toch als onroerend kunnen worden beschouwd. Een rechter van het Hof Leeuwarden heeft in 2018 zelfs aangegeven dat niet-geïntegreerde zonnepanelen als onroerend moeten worden beschouwd. Dus volgens jurisprudentie zijn (veel) niet-geïntegreerde zonnepanelen onroerend.

Hypotheekrente en zonnepanelen

De betaalde rente van een lening die is aangegaan voor onder andere de aanschaf of verbetering van een eigen woning is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in box 1. Als zonnepanelen (geïntegreerd) onroerend zijn behoren ze tot de eigen woning. Indien u een lening aangaat om deze panelen te kopen, is de betaalde rente hiervan in principe fiscaal aftrekbaar. Maar geldt dit ook voor roerende (niet-geïntegreerde) zonnepanelen? Daarover bestaat nu onduidelijkheid gezien het huidige standpunt van de voormalige staatsecretaris. Het zou mijns inziens goed zijn dat hierover duidelijkheid komt. Dit kan via een beleidsbesluit dat aansluit bij de huidige jurisprudentie. In het besluit kan worden aangegeven dat de betaalde rente van een lening voor de aanschaf van zonnepanelen, fiscaal aftrekbaar is (als ook aan de overige voorwaarden voor eigenwoningschuld is voldaan).

Een hogere WOZ-waarde

Onroerende goederen worden betrokken bij de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis bij diverse belastingen zoals de onroerendzaakbelasting (ozb). Een hogere WOZ-waarde betekent vaak hogere belastingen. Als zonnepanelen onroerend beschouwd worden, verhoogt de aanschaf van zonnepanelen de te betalen belasting. Het is logisch dat een woning met zonnepanelen meer waard is. Door de investering bespaart u immers maandelijks op uw energiekosten. Dus door te investeren in duurzame maatregelen kan uw belasting stijgen.

Twee voormalige Kamerleden, Lodders en Van Weyenberg, vonden dat een ongewenst effect. Daarom hebben zij een motie ingediend waarin wordt voorgesteld om zonnepanelen standaard buiten de onroerendzaakbelasting te houden. Deze motie is toen met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Daarom heeft de toenmalige minister diverse mogelijkheden laten onderzoeken. In 2021 heeft zij de uitkomsten van het onderzoek in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin concludeerde zij dat het stimuleren van verduurzaming beter kan worden geregeld via subsidies of via een (nieuw in te voeren) groene heffingskorting. Zonnepanelen blijven dus de WOZ-waarde verhogen. Om toch investeringen in zonnepanelen te stimuleren, zijn er bestaande subsidiemogelijkheden. Maar het is aan de huidige minister voor Klimaat en Energie om verdere invulling te geven aan een groene heffingskorting.

Duurzame oplossing

De overheid wil dat u investeert in maatregelen om uw woning te verduurzamen. Om de verduurzaming in de vorm van zonnepanelen te stimuleren, zou de overheid de volgende maatregelen kunnen nemen:

  • De mogelijkheid geven om gebruik te mogen maken van de fiscale aftrek van betaalde rente bij de gefinancierde verduurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen
  • Duidelijkheid geven over de status van niet-geïntegreerde zonnepanelen door in een beleidsbesluit aan te sluiten bij de huidige jurisprudentie
  • Het invoeren van een zogenaamde groene heffingskorting bij verduurzamingsmaatregelen, zoals bij de aanschaf van zonnepanelen

Het investeren in zonnepanelen is financieel aantrekkelijk en goed voor het milieu. Door het geven van meer duidelijkheid door de overheid en het wellicht invoeren van een groene heffingskorting, kan het investeren in zonnepanelen nog interessanter worden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.