Direct naar content
2 min. leestijd

Tot nu toe kon een directeur-grootaandeelhouder (DGA) de inkomstenbelastingclaim van 25% op het eigen vermogen van zijn BV kwijtraken door uit Nederland te emigreren. Daar komt een eind aan als het parlement akkoord gaat met de wetsvoorstellen die de regering met Prinsjesdag heeft ingediend.

Wijzigingen gaan met terugwerkende kracht in

Als het parlement de voorgestelde wijzigingen bekrachtigt, zullen deze met terugwerkende kracht gaan gelden per 15 september 2015 om 15.15 uur, het moment waarop het wetsvoorstel openbaar werd. Wie vóór dit tijdstip al geëmigreerd was, valt nog onder de oude, gunstige regels. Maar voor emigraties vanaf dat moment gelden de nieuwe regels.

Conserverende aanslag vervalt niet meer na 10 jaar

Onder de oude regels verleende de Belastingdienst definitief kwijtschelding voor het bedrag dat aan het begin van het tiende jaar volgend op het jaar van emigratie nog openstond op de conserverende aanslag. Dat is niet langer het geval. De conserverende aanslag blijft voortaan openstaan, totdat deze volledig is afbetaald.

Ook betalen als vennootschap dividend uitkeert

Volgens het wetsvoorstel leidt elke dividenduitkering die na de emigratie plaatsvindt voortaan tot (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag. Ook in situaties waarbij (de werkelijke leiding van) de vennootschap naar een ander land is verhuisd. In dat geval viste Nederland tot nu toe vaak achter het net. Omdat een tussen Nederland en dat andere land afgesloten belastingverdrag heffing door Nederland niet toestond. Of omdat de Nederlandse wet geen aanknopingspunt meer bood, omdat de vennootschap al langer dan 10 jaar uit Nederland verhuisd was. De voorgestelde wijzigingen regelen dat Nederland de conserverende aanslag altijd kan innen. En wel tot een bedrag van 25% van het dividend. Voor zover Nederland daadwerkelijk dividend- en/of inkomstenbelasting over het dividend kan heffen, wordt daarmee rekening gehouden. Hetzelfde geldt voor de belasting die in het buitenland verschuldigd is over het dividend.

Tot slot

De voorgestelde wetswijzigingen zorgen ervoor dat Nederland vroeg of laat 25% inkomstenbelasting kan heffen over de in een vennootschap tijdens de periode in Nederland gecreëerde waarde. Ontsnappen aan deze heffing in box 2 door te emigreren is daarmee verleden tijd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.