Direct naar content

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en emigreert u uit Nederland? Dan heeft dat belangrijke fiscale gevolgen. De Nederlandse fiscus stelt op dat moment zijn fiscale claim (box 2) op het aanwezige vermogen in uw BV veilig door een zogenaamde ‘conserverende aanslag’ op te leggen. DGA’s die vóór 15 september 2015 zijn geëmigreerd zijn na 10 jaar van die conserverende aanslag af. Voor gevallen van na die datum is dit niet langer het geval.

Voordelen uit BV belast in box 2

Bezit u een aanmerkelijk belang in een BV (kort gezegd: 5% of meer)? Dan betaalt u over alle voordelen uit uw aandelen 26,9% inkomstenbelasting in box 2. Dat is bijvoorbeeld het geval als de BV dividend aan u uitkeert en als u de aandelen van uw BV verkoopt, schenkt of nalaat. Het komt erop neer dat de fiscus in box 2 uiteindelijk belasting heft over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs, het bedrag waarvoor u de aandelen ooit hebt verworven.

Conserverende aanslag IB bij emigratie

Als u als houder van een aanmerkelijk belang uit Nederland emigreert, ziet de fiscus dat ook (fictief) als een vervreemding van de aandelen. En krijgt u een belastingaanslag alsof u de aandelen van uw BV zou hebben verkocht. Maar u hoeft op dat moment nog niet te betalen. Het betreft een zogenaamde conserverende aanslag. U krijgt uitstel van betaling. En hoeft pas te betalen als zich een belastbare gebeurtenis voordoet. Bijvoorbeeld als u de aandelen van de BV verkoopt. Of als u dividend of een terugbetaling van gestort kapitaal uit de BV ontvangt. Voor zover Nederland belasting kan heffen over de na uw emigratie opkomende voordelen, zal het openstaande bedrag op de conserverende aanslag hiermee worden verminderd.

Ook als u na emigratie de aandelen schenkt of door uw overlijden aan uw erfgenamen nalaat, zal de Nederlandse fiscus de conserverende aanslag invorderen. Maar dan geldt een uitzondering voor zover er nog een materiële onderneming in de BV aanwezig is. Voor dat deel kan de conserverende aanslag overgaan op de verkrijgers van de aandelen. De fiscus behoudt zo zijn fiscale claim.

Oude regeling conserverende aanslag

Voor DGA’s die vóór 15 september 2015 zijn geëmigreerd geldt nog de ‘oude’ regeling. Zij hebben betalingsuitstel gekregen voor de duur van 10 jaar. Het bedrag dat na die 10 jaar nog openstaat op hun conserverende aanslag scheldt de fiscus kwijt. Afhankelijk van het woonland op dat moment en het land waar de BV op dat moment fiscaal gevestigd is, kan in bepaalde gevallen dan belastingvrij over het vermogen binnen de BV worden beschikt. Of kunnen de aandelen van de BV belastingvrij vererven of worden geschonken.

Verhuist uw BV met u mee?

Uw emigratie als privépersoon kan overigens – bedoeld of onbedoeld – ook gevolgen hebben voor de fiscale positie van uw BV. Hoofdregel is dat een BV fiscaal inwoner is van het land waar de werkelijke leiding plaatsvindt. Als u de enige directeur/bestuurder van uw BV bent, zal uw emigratie tot gevolg hebben dat ook uw BV fiscaal met u mee verhuist. Is dat niet de bedoeling? Dan moet u hiervoor maatregelen treffen.

Als de BV ophoudt fiscaal inwoner van Nederland te zijn, heeft dat fiscaal grote gevolgen. De fiscus zal aan de BV een aanslag vennootschapsbelasting opleggen over de op dat moment aanwezige ‘stille reserves’ (meerwaarden). Onder voorwaarden kan de BV uitstel van betaling krijgen. Of kan de BV de belasting gespreid over 10 jaar betalen. Hebt u een pensioenvoorziening opgebouwd binnen uw BV? Dan is dat een bijzonder aandachtspunt. Alleen onder strikte voorwaarden blijft de verhuizing van uw BV naar het buitenland zonder nadelige fiscale gevolgen voor uw pensioen.

Schenken en nalaten na emigratie

Bezit u de Nederlandse nationaliteit en emigreert u uit Nederland? Dan kan Nederland de eerste 10 jaar na uw vertrek nog erf- en schenkbelasting heffen als u vermogen schenkt of nalaat. Daarna niet meer. Het hangt af van de wetgeving in uw nieuwe woonland of u er in dit opzicht op vooruit of op achteruit gaat. Diverse landen heffen geen erf- en schenkbelasting. Maar er zijn ook landen waar de tarieven hoger liggen dan in Nederland.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.