Direct naar content

Er kunnen verschillende redenen zijn om privévermogen in uw bedrijf te investeren. Bijvoorbeeld als de vermogenspositie van uw BV zwak is. En de onderneming niet in staat is om vermogen van derden aan te trekken. Maar misschien gaat het juist heel goed met uw bedrijf. En verwacht u binnen uw onderneming een beter rendement op uw vermogen te kunnen behalen dan met beleggen privé.

Mogelijkheden om privévermogen in uw eigen bedrijf te investeren

In principe zijn er 2 hoofdvormen om vermogen aan uw BV beschikbaar te stellen:

  •     Kapitaalstorting in uw BV
  •     Lening verstrekken aan uw BV

Kapitaalstorting

Door een kapitaalstorting te doen uit privévermogen versterkt u het eigen vermogen van de BV. U ontvangt geen rente van de BV over het ingebrachte kapitaal. Maar als aandeelhouder deelt u wel mee in de winst die de BV overhoudt na het betalen van vennootschapsbelasting. Die belasting bedraagt 20% over de winst tot € 200.000,- en 25% over het meerdere. De nettowinst laat het eigen vermogen toenemen. Voordat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vrij over dit eigen vermogen kunt beschikken, moet u er nog 25% inkomstenbelasting over betalen in box 2. De totale belastingdruk komt zo op 40% (bij 20% vpb) tot 43,75% (bij 25% vpb).

Wanneer voordeliger dan box 3?

In privé betaalt u jaarlijks 1,2% belasting over het vermogen in box 3. Ongeacht het rendement dat u werkelijk realiseert. Dat is relatief gunstig als u een hoog rendement maakt op uw vermogen. Stel dat u door in box 3 te beleggen hetzelfde rendement zou kunnen maken als wanneer u het als kapitaal in uw BV stort. Dan is dat alleen voordelig als het rendement relatief laag is. Stel u betaalt 20% vennootschapsbelasting binnen de BV. Dan ligt het kantelpunt bij 3%. Immers, een totale belastingdruk van 40% over 3% is 1,2%. Evenveel als de belasting in box 3. Maakt u meer rendement dan 3%? Dan bent u beter af in box 3. Bij 25% vennootschapsbelasting ligt het kantelpunt op circa 2,7%.

Hoger rendement in BV nodig

In de praktijk zult u door te ondernemen binnen de BV waarschijnlijk een hoger rendement verwachten op uw vermogen dan u zou kunnen maken door beleggen in box 3. Als u privé 2% rendement maakt, houdt u na 1,2% belasting maar 0,8% netto over. Om privé 0,8% netto over te houden, hoeft u binnen de BV maar 1,33% rendement vóór belasting te maken. Maar stel u maakt privé door te beleggen 10% rendement, ofwel 8,8% netto. Dan moet u binnen de BV bijna 15% op het vermogen maken, om privé netto 8,8% over te houden. Als gerekend wordt met 25% vennootschapsbelasting, liggen deze percentages zelfs nog wat hoger.

Lening verstrekken aan uw BV

Als u als DGA privé geld uitleent aan uw BV, wordt de rente belast in box 1. Het tarief in box 1 kan oplopen tot 52%. Door de zogenaamde 'terbeschikkingstellingsvrijstelling' blijft 12% van de ontvangen rente onbelast. Waardoor de maximale belastingdruk op circa 45,8% uitkomt. De BV kan de betaalde rente aftrekken. Voor zover de BV meer rendement op het vermogen maakt dan de aan u verschuldigde rente, wordt dat meerdere belast. We keren terug naar de hiervoor gegeven cijfervoorbeelden. Stel u leent privé geld uit aan de BV tegen 2%. Dan hoeft de BV slechts circa 1,5% op het vermogen te maken, om per saldo 0,8% netto privé over te houden. Maar om privé 8,8% netto over te houden, moet de BV bijna 15% op het geleende vermogen maken.

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Sinds 2010 is het onderscheid tussen 'ondernemingsvermogen' en 'beleggingsvermogen' in de fiscale wetgeving erg belangrijk. Door een kapitaalstorting neemt het ondernemingsvermogen binnen de BV in beginsel toe. Gesteld dat het vermogen ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Of als er ondernemingsschulden mee worden afgelost. Als u privévermogen aan de BV leent, is dat niet het geval. Overdracht van ondernemingsvermogen door middel van schenking of vererving wordt gunstiger behandeld dan beleggingsvermogen. Ook als dat beleggingsvermogen in uw BV zit. Bij overdracht van ondernemingsvermogen hoeft niet direct 25% belasting in box 2 te worden betaald. Deze fiscale claim kan worden doorgeschoven naar de ontvanger van de aandelen. Bij beleggingsvermogen moet die belasting wél direct worden betaald.  Ook voor de schenk- en erfbelasting gelden voordelen. Ondernemingsvermogen kan onder voorwaarden grotendeels vrij van schenk- en erfbelasting worden overgedragen. Voor beleggingsvermogen gelden die vrijstellingen niet.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.