Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Eigenwoningregeling tijdens uitzending naar het buitenland: pas op met tijdelijke verhuur!

Wordt u voor langere periode door uw werkgever naar het buitenland uitgezonden, maar wilt u uw huis in Nederland niet verkopen? Dan kan die woning onder voorwaarden in box 1 van de inkomstenbelasting blijven. Waardoor u nog fiscaal voordeel kunt hebben van renteaftrek voor die woning. Een belangrijke voorwaarde om van deze regeling gebruik te kunnen maken is dat u de woning niet ter beschikking stelt aan derden. Doet u dat toch? Dan vervalt de regeling vanaf dat moment, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs.

Verhuisregeling eigen woning

Voor situaties waarbij iemand tijdelijk met 2 woningen zit, bestaat de zogenaamde ‘verhuisregeling’. Het gaat onder andere om situaties waarbij men naar een nieuwe woning is verhuisd, terwijl de oude woning nog niet is verkocht. De oude woning kan dan nog in box 1 blijven. Uiterlijk tot 3 jaar na het jaar waarin men de woning verliet. Voorwaarde is dat de woning dan leeg staat en bestemd is voor verkoop. Besluit men de woning te gaan verhuren? Dan verhuist de woning van box 1 naar box 3. Maar stopt de verhuur vervolgens voordat de maximale periode waarvoor de verhuisregeling geldt is verstreken? Dan kan de woning voor de resterende periode terugkeren naar box 1. De belastingwet voorziet in die mogelijkheid.

Uitzendregeling eigen woning

Ook de ‘uitzendregeling’ zorgt ervoor dat een woning die niet langer uw hoofdverblijf is tóch nog in box 1 van de inkomstenbelasting kan blijven. Maar de voorwaarden zijn niet hetzelfde als bij de verhuisregeling. Hier leest u daar meer over. Net als bij de verhuisregeling verschuift de woning van box 1 naar box 3, zodra u de woning gaat verhuren. Maar anders dan de verhuisregeling kan de uitzendregeling later niet meer herleven, wanneer de verhuur weer wordt beëindigd. Dat besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 20 februari 2015. Het is goed om hiermee rekening te houden als u gebruikmaakt van de uitzendregeling en overweegt om uw woning tijdelijk te gaan verhuren.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus