Direct naar content

In mijn vorige blog stond ik stil bij de verschillende rechtsvormen voor je onderneming. Met name het verschil in aansprakelijkheid en rolverdeling stond daarbij voorop. In deze blog zoom ik verder in op de ‘besloten vennootschap’ (BV). Ik ga met name in op de oprichting van je BV. Wat moet je zoal geregeld hebben? Een eerste verkenning.

1. Langs de notaris

Om een BV op te richten, zal je allereerst langs de notaris moeten gaan. Richt jij de BV niet alleen op? Dan moeten de mede-oprichters ook mee. Als er dan ook nog aandeelhouders zijn, die niet ook oprichters van de BV zijn, dan moeten die ook aansluiten. Maar vaak is het zo dat de oprichter ook de enig aandeelhouder is. Eén handtekening volstaat dan. Komt het niet uit om langs te gaan bij de notaris? Geen probleem. Je kunt iemand (de kandidaat-notaris van het notariskantoor bijvoorbeeld) schriftelijke volmacht geven om namens jou de BV op te richten. In veel standaard situaties worden  BV’s  al op die manier (via internet) opgericht.

Naast de oprichting van de BV zelf, worden in dezelfde notariële akte ook de statuten van de BV opgenomen. De dingen die je volgens de wet tenminste in je statuten moet opnemen zijn:

 • De naam voor je BV. Let daarbij wel op dat geen naam die overeenstemt met een handelsnaam of merk van een ander.
 • De ‘woonplaats’ van je BV (de zetel). Dit is vooral van belang voor het geval je in een rechtszaak verwikkeld raakt. Je mag je bedrijf wel ergens anders vestigen.
 • Wat je wilt bereiken met je BV (het doel). Als iemand dan namens de BV iets doet wat buiten het doel valt, kan dat in bepaalde gevallen ongedaan gemaakt worden door jouw BV.
 • Hoeveel en welk soort (met/zonder stemrecht en/of winstrecht) aandelen de BV gaat uitgeven.

Naast deze wettelijke verplichte onderdelen, zie je vaak ook dat er in de statuten spelregels opgenomen worden over:

 • Hoe de aandelen overgedragen kunnen worden en aan wie.
 • Waar de aandeelhouders zich mee mogen bemoeien.
 • Hoe er besluiten namens de BV genomen mogen worden.
 • Hoe de bestuurders benoemd en ontslagen kunnen worden.
 • Hoe de BV beëindigd kan worden.

2. Langs de Kamer van Koophandel

Na het bezoek aan de notaris, ben je – in je nieuwe hoedanigheid van bestuurder van de BV – verplicht jouw BV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vergeet dit niet! Als bestuurder ben je – naast je BV – namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die namens de BV in oprichting verricht worden voordat je BV bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Zodra de BV is opgericht en deze rechtshandeling bekrachtigd heeft, vervalt jouw hoofdelijke aansprakelijkheid.

3. Langs bij de bank

Met een bezoek aan de notaris en de Kamer van Koophandel is bijna alles geregeld. Eén van de praktische zaken die je nog zou moeten doen, is het openen van een zakelijke (spaar-)rekening. Waarom?

 • Je kunt daardoor je zakelijke- en privé-bankzaken van elkaar gescheiden houden.
 • Je kunt de zakelijke rekening koppelen aan jouw online boekhouding. Daarmee beschik je op een eenvoudige manier over veel nuttige bedrijfsinformatie.
 • Op je zakelijke spaarrekening kun je geld apart zetten voor de later te betalen belastingaanslag. Zo wordt je niet onaangenaam verrast als de belastingaanslag plotseling binnenkomt.

Bij het starten van je onderneming komt er dus veel op je af. Maar als je BV is opgericht, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en over een zakelijke bankrekening beschikt, heb je een paar belangrijke voorbereidingen getroffen. Ook dat is goed ondernemerschap!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.