Direct naar content

Het kabinet Rutte zal naar verwachting op Prinsjesdag bekendmaken, dat starters op de woningmarkt vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen bij de aankoop van hun eerste woning. Daarentegen zal vanaf 2021 deze overdrachtstaks worden verhoogd voor vastgoedbeleggers en mogelijk ook voor kopers van een tweede woning.

Verbeteren toegang woningmarkt

Met de voorgestelde maatregel wil het kabinet voor starters de betaalbaarheid en de toegang tot de woningmarkt verbeteren. De maatregel moet het voor jongeren makkelijker maken om een eerste woning te kopen. Afgelopen jaren is dat steeds moeilijker geworden als gevolg van de gemiddeld snel stijgende huizenprijzen. Bovendien worden veel starters afgetroefd door mensen die woningen als investering kopen.

Wat is het voordeel?

Bij de aankoop van een woning moet een koper 2% overdrachtsbelasting over de koopsom betalen. In 2020 is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten tot 100% van de marktwaarde van een woning. De overdrachtsbelasting kan niet in een hypotheek worden meegefinancierd. Een huizenkoper moet de overdrachtsbelasting uit eigen middelen betalen.

Vanaf 2021 zijn starters naar verwachting dus goedkoper uit, omdat deze heffing van overdrachtsbelasting dan voor hen komt te vervallen. Zo levert het kabinetsvoorstel bij een koopprijs van een woning van € 250.000 straks de starter een besparing van € 5.000 op.

Wie is een starter?

Wie tussen de 18 en 35 jaar oud is en voor het eerst een eigen woning koopt, wordt vanaf 2021 vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. Als de woning wordt verkregen door meerdere personen, dan moet elk van de personen hieraan voldoen.

Het kabinetsvoorstel is alleen van toepassing op kopers die de woning ook echt gaan bewonen. Dit kan een nadeel zijn voor ouders die een woning willen kopen voor hun kind. Mogelijk stijgt voor hen de heffing van overdrachtsbelasting naar 8%.

Te weinig woningaanbod

Of de afschaffing van de overdrachtsbelasting starters veel gaat helpen, moet worden afgewacht. Het grootste probleem voor starters zit vooral aan de aanbodkant van de huizenmarkt. Momenteel is er een zeer groot tekort aan betaalbare woningen.

Onderzoek ministerie van Financiën

Het voorstel om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen komt toch nog als een verrassing. In juni heeft het ministerie van Financiën nog een onderzoek gepubliceerd, waarin deze maatregel niet werd aanbevolen. De conclusie van het onderzoek was dat de maatregel weinig starters zou gaan stimuleren om een huis te kopen.

Tot slot

De afschaffing van de heffing van overdrachtsbelasting is goed nieuws voor starters op de woningmarkt. Meer details zullen door het kabinet op Prinsjesdag worden bekendgemaakt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.