Direct naar content

Betaalt u hypotheekrente? Van welke rekening wordt de hypotheekrente betaald? En van wie is het saldo op deze betaalrekening? Soms blijkt dat de herkomst van rentebetalingen niet goed kan worden aangetoond. Met name als u geen fiscaal partner van elkaar bent, kan dat vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de aftrek van hypotheekrente.

Bent u fiscaal partner ?

Gehuwden zijn altijd fiscaal partner van elkaar. Bent u gehuwd? Dan kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente naar eigen inzicht onderling verdelen. Zolang u maar gezamenlijk 100% aangeeft. Dat geldt ook als het eigendom van de woning en de hypotheek niet behoort tot het vermogen van de partner die de aftrek claimt. Zolang u fiscaal partner van elkaar bent, is de aftrek van hypotheekrente niet afhankelijk van ieders aandeel in het eigendom van de woning en de hypotheek.

Bent u geen fiscaal partner ?

U kunt het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente niet naar eigen inzicht onderling verdelen, als u geen fiscaal partner van elkaar bent. Bijvoorbeeld als u in afwachting van een definitieve scheiding apart van elkaar woont en u een verzoek tot scheiding bij de rechtbank hebt ingediend. Of u woont samen in een woning die geen gezamenlijk eigendom is en u hebt geen kinderen of een notarieel samenlevingscontract.

Hypotheekrente moet drukken

Het is belangrijk dat de hypotheekrente op u drukt, als u de renteaftrek wilt claimen. Als hoofdregel moet de hypotheekrente door u zijn betaald, zonder verhaalsmogelijkheid of vergoeding door derden. En dat moet u zonodig schriftelijk kunnen aantonen. Als u niet voldoende aannemelijk kunt maken dat (een deel van) de hypotheekrente op uw inkomen drukt, is er een risico dat de Belastingdienst de renteaftrek helemaal niet of slechts gedeeltelijk toestaat.

Uitspraak Gerechtshof

Het is dus van belang dat de hypotheekrente op u drukt. Dat is onlangs nog eens in een arrest van het Gerechtshof Den Bosch bevestigd: Een man en een vrouw, geen fiscale partners, hebben een gezamenlijke bankrekening. Hiervan wordt de hypotheekrente voor de eigen woning betaald. Mevrouw is 100% eigenaar van de woning en de hypotheek. Zij wenst de volledige hypotheekrente in aftrek te nemen op haar belastbaar inkomen. De rechter stelt vast dat mevrouw niet kan aantonen dat het saldo op de gezamenlijke rekening geheel aan haar toekomt. Uiteindelijk bepaalt de rechter dat zij slechts 50% van de hypotheekrente, die via de gezamenlijke rekening is betaald, op haar inkomen in aftrek mag nemen.

Voorkom onaangename verrassingen

Is uw financiële situatie vergelijkbaar met het bovenstaande? Zorg er dan voor dat over de herkomst van uw rentebetalingen geen discussie kan ontstaan. Bijvoorbeeld door de hypotheekrente te betalen van een rekening die alleen op uw naam staat.

Betaalt u de hypotheekrente toch van een gezamenlijke rekening ?

Dan is het belangrijk dat de stortingen en betalingen steeds helder en duidelijk aan beide partners afzonderlijk kunnen worden toegerekend. Het is van belang dat u schriftelijk kan aantonen dat u de hypotheekrente uit eigen middelen hebt betaald. Zorg er dus voor dat u uw administratie van uw rentebetalingen op orde hebt!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.