Direct naar content

De fiscale regels voor het eigen huis zijn buitengewoon ingewikkeld. Maar ze zijn tegelijkertijd enorm belangrijk als de (rente)kosten van de financiering voor het eigen huis in box 1 van de inkomstenbelasting aftrekbaar moeten zijn. Daarvoor is onder andere het moment waarop u de hypotheek sluit bij aankoop en bij verbouwing van uw eigen huis belangrijk. Bij verbouwing is er een goedkeuring van de regering die ook wel bekendstaat als  de 6-maandenregeling. Hieronder leest u daar meer over.

Stapeling van deelregelingen

Dat de fiscale regels complex zijn, wordt vooral duidelijk bij life events. Enkele voorbeelden daarvan zijn verhuizen en het aanpassen van de financiering. Dat blijkt uit het rapport: ‘Evaluatie complexiteit fiscale Eigenwoningregeling’ van Panteia uit 2019. Een voorbeeld uit het rapport: ‘Nieuwe leningen (of het oversluiten van leningen) leiden dikwijls tot meerdere leningdelen met verschillende looptijden en aflossingsvrij/niet aflossingsvrij.’

Aankoop eigen huis en moment van financiering

Een belangrijke voorwaarde voor (rente)kostenaftrek is dat u tijdig de financiering aangaat voor uw huis. Er moet namelijk een duidelijk verband bestaan tussen de aankoop van uw huis en de financiering daarvan. Stel dat u de aankoop eerst met eigen geld financiert en later herfinanciert met een geldlening. Dan loopt u het risico dat de Belastingdienst van mening is dat dit verband niet voldoende aanwezig is. Dan is geen sprake van een eigenwoningschuld in box 1 maar van een schuld in box 3. Het eigen huis zelf blijft dan wel in box 1, zolang aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Verbouwing eigen huis en moment van financiering

Bij verbouwing van uw eigen huis moet u aannemelijk maken dat het verband tussen de verbouwing van uw eigen huis en de financiering daarvan bestaat. Dat kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld omdat u rond het tijdstip van de betaling van de kosten een hypotheekofferte heeft aangevraagd op basis waarvan de lening is afgesloten.

In andere gevallen kan het lastiger zijn om dat aannemelijk te maken. Mogelijk kunt u dan gebruikmaken van een specifieke goedkeuring van de regering voor een aantal situaties bij verbouwingen. Onder andere als u de verbouwing achteraf financiert. De Staatssecretaris van Financiën heeft in deze situatie goedgekeurd dat als u de geldlening bent aangegaan binnen 6 maanden na de aanvang van de verbouwing, dat verband in ieder geval geacht wordt aanwezig te zijn voor het bedrag van de in die periode van 6 maanden betaalde verbouwingskosten.

U leest er ook meer over op de pagina: ‘Eigen woning’ van de Belastingdienst. Eigenwoningbezitters kunnen het dan ook maar beter goed regelen. En tijdig hierover sparren met hun financier en advies vragen aan hun fiscalist.

U leest er meer over op de website van de Belastingdienst. Eigenwoningbezitters kunnen het dan ook maar beter goed regelen. En tijdig hierover sparren met hun financier en hun fiscaal adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.