Direct naar content
  • Auteur

Zonnepanelen worden elk jaar populairder: steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak. Stel, u schaft deze panelen aan; wat betekent dit voor de WOZ-waarde van uw woning? En wat nu als u besluit geld te lenen voor de aanschaf van de zonnepanelen? Is de rente van die lening dan fiscaal aftrekbaar? Deze vragen worden in dit blog beantwoord.

WOZ waarde en zonnepanelen

In april 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden aangegeven dat zonnepanelen onroerend zijn voor de WOZ en daarom dan ook meegenomen moeten worden bij de hoogte van de WOZ-waarde. Heeft u zonnepanelen op uw dak? Dan zou u op grond van deze uitspraak mogelijk onder andere meer onroerendzaak-belasting betalen. Mogelijk betaalt u ook meer inkomstenbelasting in box 1.

Duurzame investeringen worden daarmee niet gestimuleerd, zo stellen sommige Kamerleden. Staatssecretaris Snel gaf begin november aan dat de gemeenten de bevoegdheid hebben om zonnepanelen uit de waardebepaling voor de WOZ te halen. Onder andere de Waarderingskamer (de onafhankelijke WOZ-toezichthouder) vindt echter dat de gemeente deze beleidsvrijheid niet heeft. Kortom: de vraag is hoe uw gemeente met zonnepanelen omgaat.

Onzekerheid wegnemen

Inmiddels is er motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om zonnepanelen uit de WOZ grondslag te halen. De Tweede Kamer vindt dat mensen die zonnepanelen op hun dak leggen, daarvoor niet gestraft mogen worden. Dat betekent dus dat we binnenkort wetgeving mogen verwachten waarin staat aangegeven dat zonnepanelen geen invloed mogen hebben voor het bepalen van de WOZ waarde van een woning.

Andere verduurzamingsmaatregelen

Dit roept de vraag op hoe het dan zit met andere maatregelen voor verduurzaming en in hoeverre deze meetellen in de WOZ berekening. Bij zonnepanelen gaat het om een bedrag van zo’n € 5.000,-. Een goede warmtepomp die een gasvrije woning mogelijk maakt kost minstens € 10.000,-. Vervolgens moeten vele woningen nog worden aangepast om een warmtepomp efficiënt te laten werken. Ook dat gaat gepaard met (forse) uitgaven. Uit onderzoek blijkt dat deze investeringen de waarde van de woning doet stijgen. Dit kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van de WOZ waarde.

Bij een hypotheekaanvraag van een duurzame woning dient met deze hogere waarde wel rekening te worden gehouden. Immers kan deze hogere waarde invloed hebben op de hoogte van de hypotheekrente-opslag: hoe hoger de waarde van de woning ten opzichte van de schuld, hoe minder hypotheekrente u als klant betaalt.

Aftrek hypotheekrente bij verduurzamen

Leent u geld voor de aanschaf van zonnepanelen? Dan is de rente volgens de staatssecretaris fiscaal niet aftrekbaar. Dat heeft hij aangegeven in een beleidsbesluit. De reden: volgens hem zijn de meeste in Nederland geïnstalleerde zonnepanelen roerend. En renteaftrek is alleen mogelijk voor de (onroerende) eigen woning.

En dat is opmerkelijk. Zoals we hierboven hebben gezien, stelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat zonnepanelen voor de WOZ onroerend zijn. Nu is dat niet alles bepalend. Want de hypotheekrenteaftrek is geregeld in de Wet op de Inkomstenbelasting en de WOZ in de Wet waardering onroerende zaken. Voor de renteaftrek is het dus van belang om te weten of zonnepanelen voor de inkomstenbelasting roerend of onroerend zijn.

Als we kijken naar de uitspraken die de Hoge Raad in het verleden heeft gedaan over wat roerend en onroerend is, dan kunnen we tot de conclusie komen dat de meeste zonnepanelen die op een dak van een huis liggen onroerend zijn.

Uit bovenstaande blijkt dus dat zonnepanelen, zowel voor de WOZ als voor de inkomstenbelasting, onroerend zijn. Dit sluit aan bij een ander beleidsbesluit van de staatssecretaris waarin hij zelf stelt dat zonnepanelen onroerend zijn.

Conclusie

In het kader van stimulering van de verduurzaming van de eigen woning is de Tweede Kamer van oordeel dat zonnepanelen buiten de WOZ gehouden moet worden. Een mooie stap voorwaarts als het gaat om het stimuleren van verduurzaming.

Om dat effect te vergroten, zouden ook andere maatregelen voor de verduurzaming van de eigen woning buiten de WOZ-waarde gehouden moeten worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp of HR++ glas plaatsen. Dat is nu nog niet het geval.

Als het beleidsbesluit over eigenwoningleningen ook zou bepalen dat rente over geleend geld voor zonnepanelen aftrekbaar is, wordt verduurzaming nog meer gestimuleerd. Goed voor het milieu, maar dus ook goed voor de portomonnee.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.