Direct naar content

U bent ondernemer. Van starter, groeier tot overdrager: in iedere fase is het verstandig om u zelf een aantal vragen te stellen. Deze vragen zetten we hieronder voor u op een rij.

 1. Heeft uw onderneming de juiste rechtsvorm?

  Veel ondernemers starten hun onderneming in de vorm van een bv. Andere ondernemers starten hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma, maar besluiten later de rechtsvorm te veranderen in die van een bv. Een reden kan zijn de wens om de aansprakelijkheid te kunnen beperken. Meer over de overwegingen om voor een bv te kiezen, leest u in onze blog “Ondernemen of ZZP: in de vorm van een eenmanszaak of toch liever een bv?”.

 2. Is uw onderneming goed gestructureerd?

  U kent vast wel de uitdrukking één bv is geen bv. Door het tot stand brengen van een zogenaamde holdingstructuur, ontstaat er in zijn meest eenvoudige vorm een holding bv en een werk bv. De reden dat ondernemers meer bv’s oprichten, is om de risico’s te spreiden en de aansprakelijkheden zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het verstandig om flexibiliteit in te bouwen, bijvoorbeeld voor een soepele bedrijfsoverdracht. Meer daarover leest u in onze blog ”Flexibiliteit in de ondernemingsstructuur”.

 3. Hoe bouwt u vermogen in privé op?

  Door een evenwichtige vermogensopbouw in uw bv en in privé, beperkt u uw persoonlijke financiële risico’s. Hoe u dat doet, leest u in onze blog “Zo bouwt u als DGA vermogen op”. Wilt u meer inzicht in de gevolgen van uw financiële strategie op korte en lange(re) termijn, lees dan deze informatie: ”Interactieve Vermogensplanning – ABN AMRO MeesPierson”.

 4. Hoe houdt u als DGA uw privévermogen buiten schot?

  Als u ondernemingsvermogen naar uw holding of naar privé heeft gebracht, is het van belang dit vermogen niet weer in de risicosfeer te brengen. Behalve door wettelijke aansprakelijkheid (zoals bestuurdersaansprakelijkheid) kunt u ook zelf het vermogen weer in de risicosfeer te brengen. Denk aan het in privé meetekenen als voorwaarde van een schuldeiser. In onze blog ”Hoe stelt een DGA zijn overtollige gelden echt veilig” leest u hoe u de zakelijke bedreigingen voor uw privévermogen kunt beperken.

 5. Moet u als ondernemer huwelijksvoorwaarden maken?

  Om het privévermogen van u en uw partner zoveel mogelijk te beschermen, zijn voor gehuwde ondernemers huwelijkse voorwaarden de norm. In veel gevallen kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om na het einde van het ondernemersrisico, bijvoorbeeld bij pensionering of na verkoop van de onderneming, te kiezen voor een gemeenschap van goederen.

 6. Hoe benut u in privé het in de bv opgebouwde vermogen?

  U kunt in privé vermogen opbouwen door vanuit de bv vermogen ter beschikking te stellen aan privé. Dat kan via een geldlening om bij voorbeeld de aankoop van een woning mee te financieren of om te kunnen investeren in een aandelenportefeuille of beleggingsvastgoed. Het aangaan van een geldleningsovereenkomst bij de eigen bv is toegestaan, maar de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de bv moeten daarbij wel zakelijk handelen. Meer daarover leest u in onze blog ”De gevolgen van een onzakelijke geldlening tussen de DGA en zijn bv”.

  De fiscale regels voor onder andere de dga, zijn behoorlijk veranderd. Ook als de geldlening tussen de bv en de dga zakelijk is. Hoe ziet de wetgeving eruit? Wat zijn de gevolgen voor u? En hoe kan de bank u daarbij helpen? U leest er meer over in deze blog ”Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap”.

 7. Belegt u in de bv of in privé?

  Als u niet langer uw vermogen in de bv nodig heeft voor uw onderneming, komt de vraag op of u dit vermogen het beste in de bv of in privé kunt aanhouden. Lees meer hierover in deze blog ”DGA & beleggen: binnen de BV of prive?”

 8. Hoe beschermt u als ondernemer uw privacy?

  Uw vennootschappelijke structuur kan bijdragen aan de bescherming van uw privacy. Het is belangrijk om dit mee te laten wegen in beslissingen rondom uw vermogen. Het bewaken van privégegevens vraagt steeds meer aandacht. Waar moet u op letten? Wilt u meer weten over privacy in het algemeen, lees dan de blog ”Privé is vaak publiek: privacy als onderdeel van een rijk leven” en de blog ”Uw privacy en het UBO register”.

 9. Heeft u nagedacht over noodopvolging?

  Van noodopvolging is sprake als de opvolging op een onverwacht moment plaats moet vinden. De reden voor de noodopvolging is vaak gelegen in calamiteiten in de persoonlijke sfeer, waardoor de ondernemer al dan niet tijdelijk wegvalt. Bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Voor een onderneming is dit een bedreiging voor de continuïteit. Wat u in algemene zin kunt doen om dit risico het hoofd te bieden, leest u in deze blog ”Heeft u een regeling getroffen voor noodopvolging?”

  Wilt u meer lezen over de risico’s van arbeidsongeschiktheid als ondernemer, lees dan deze blog DGA en arbeidsongeschiktheid.

  Als u meer wilt weten over welke maatregelen u kunt treffen voor het geval u overlijdt, lees dan deze blog “Is uw testament goed afgestemd op de bedrijfsopvolgingsregelingen?” en “DGA & overlijden”.

  Weet u wat u heeft vastgelegd in uw samenlevingsovereenkomst/ huwelijksvoorwaarden en testament? Zorg dat u iedere vijf jaar of bij een belangrijke gebeurtenis zoals samenwonen/ trouwen, scheiden, woning kopen, bedrijf starten en overdragen een check laat plegen. Zo weet u of uw estate planning nog aansluit bij uw wensen en u bent u zich bewust van de fiscale gevolgen. Stelt u een controle of uw estate planning op koers ligt op prijs, lees dan deze informatie ”Aandacht voor uw Estate Planning”.

  Naast alle voorgaande risico’s, is wilsonbekwaamheid er ook een waar u als ondernemer bij stil moet staan. Het gaat dan om de vraag: ‘wie heeft het in uw bv voor het zeggen als u zelf niet meer kunt handelen?’. Lees in deze blog waar u op bedacht moet zijn “Uw BV en uw levenstestament”.

 10. Is uw onderneming klaar om overgedragen te worden?

  Uw onderneming overdragen aan een ander. Er is geen vast recept voor bedrijfsoverdracht dat altijd werkt, maar in deze blog leest u waar u op moet letten ”Zoveel aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht: dit is de checklist voor ondernemers”. Het snijvlak tussen onderneming en privé krijgt een extra lading bij overdracht binnen de familie. Denk aan de verhouding met niet-opvolgers. In een drieluik gaan wij in op het opvolgingsvraagstuk bij familiebedrijven vanuit drie perspectieven: familie, bedrijf en eigendom. U leest er meer over in de blogs ”Eigendom”, “Bedrijf”” en ”Familie”.

  Als ondernemer moet u aan veel dingen tegelijk denken. Door vooraf bij een aantal zaken stil te staan, vermindert u de kans op een nare verrassing achteraf. Hopelijk geven de tien besproken vragen u hiervoor een goed houvast. Uiteraard informeren wij u graag verder.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.