Direct naar content

Met deze website willen wij u helpen om uw financiële zaken goed te regelen. We doen dit inmiddels een aantal jaren en dan stapelt alle informatie zich op. Dan wordt het lastig om bij de juiste informatie uit te komen. Om u daarbij te helpen, treft u hierna een ‘inhoudsopgave’ met informatie over estate planning op deze website.

Relatievermogensrecht

Voor stellen en echtparen is het relatievermogensrecht vaak het vertrekpunt. Hoe is het vermogen tussen u beiden verdeeld? De vuistregel is dat een gelijke vermogensverdeling het meest gunstige vertrekpunt is voor de erfbelasting. Hier leest u daar meer over. De vragen of het wel kan en of het bij uw situatie past, komen daar ook aan de orde.

Als we naar de erfbelasting kijken, moeten we natuurlijk het erfrecht en uw testament bekijken. Het best is om dat in samenhang te doen. In ons artikel “De wettelijke verdeling en de erfbelasting (deel 2)” hebben wij een concrete rekensom gemaakt. Uw situatie zal waarschijnlijk anders zijn dan de situatie in het voorbeeld, maar een aantal algemene principes worden duidelijk.

In de rechtspraak zijn recent verschillende situaties aan de orde gekomen die gaan over vermogensverschuivingen tussen partners via het huwelijksvermogensrecht. In ons artikel “Een aanslag schenkbelasting als huwelijkscadeau” leest u de laatste stand van zaken.

Samenwoners moeten zelf meer regelen dan huwelijkspartners. Ziet u hiervoor ons artikel “Het belang van een samenlevingscontract”. Het is op dit moment onduidelijk of samenwoners met een finaal verrekenbeding naar een gelijke vermogensverdeling kunnen, zoals gehuwden dan kunnen in huwelijkse voorwaarden.

Positie langstlevende partner

De positie van de langstlevende partner is ook een belangrijk thema voor stellen en echtparen. We zetten dat uiteen in ons artikel “Een goede positie voor de langstlevende echtgenoot. Wat is dat eigenlijk?”. Gehuwden kunnen de wettelijke verdeling toepassen. Dat is een duidelijke en overzichtelijke regeling, ook voor de erfbelasting. Hier leest u waarom dat zo is.

Een vruchtgebruiktestament is een andere langstlevenderegeling die geregeld wordt toegepast. Maar die heeft meer haken en ogen. In ons artikel “Het vruchtgebruiktestament in 2021” hebben we er een aantal op een rij gezet.

Na het overlijden van een partner, moeten we de estate planning bekijken vanuit het perspectief van de langstlevende. In ons artikel “Belastingaangifte: erfrechtelijke aanspraken van kinderen” noemen we een aantal thema’s die dan spelen.

Afwikkelen van de nalatenschap

Een thema dat niet vergeten moet worden, is de afwikkeling van een nalatenschap. Zo is het bijna altijd verstandig een executeur te benoemen. Hier vindt u de argumenten. En de erfgenamen staan voor de vraag of zij de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een valkuil is dat iemand die ogenschijnlijk vermogend is, ‘op papier’ diep in de schulden kan zitten. In ons artikel “Hoera! De langstlevende is failliet” leest u over deze valkuil.

Regelingen voor kinderen en situaties die extra aandacht vragen

Dit zijn artikelen die gaan over regelingen voor kinderen of over situaties/onderwerpen die extra aandacht vragen:

Informatie voor de ondernemer

Ondernemers hebben vaak extra aandachtspunten als we kijken naar hun estate planning, zeker als bedrijfsoverdracht speelt. In dit artikel treft u een checklist aan.

Schenken

Bent u zoek naar informatie over schenken? Ons artikel “Tien vragen over schenken” is een goed startpunt.

Het levenstestament

In een levenstestament regelt u wie namens u kan handelen als u dat zelf niet meer kunt. Het levenstestament is daarmee een breed onderwerp met verschillende invalshoeken. In ons artikel “6 vragen over het levenstestament” bespreken wij er een aantal.

Blijf op de hoogte!

Wist u dat u zich kunt abonneren op een dagelijkse nieuwsbrief van deze website? U ontvangt dan dagelijks een mail met geselecteerde nieuwsitems, blogs en artikelen uit de grootste nieuwsbronnen. Een goede oplossing om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. U kunt uzelf onderaan deze pagina aanmelden.

Wie gaat u helpen?

Inhoudelijke informatie is één ding, dat vertalen naar uw eigen situatie kan iets anders zijn. Weet dat wij u hier graag bij helpen door een rapport “Aandachtspunten voor uw Estate Planning” op te stellen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.